Novinky

Certifikácia ISO
1. december 2015

Prebehla úspešná recertifikácia ISO 9001/2011 spoločnosťou TUV NORD, ktorá potvrdila našu odbornú spôsobilosť do roku 2018 viď certifikáty.

Czech Raildays 2015
1. júl 2015

Úspešne sme sa zúčastnili 16. ročníka medzinárodného veľtrhu železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2015 v Ostrave.