O spoločnosti

REGONIK spoločnosť s ručením obmedzeným zabezpečuje vývoj, projekciu, výrobu, dodávky a montáž meracej, regulačnej, informačnej a zabezpečovacej techniky.

Firmu založili špecialisti s dlhoročnými skúsenosťami z analógovej a digitálnej elektroniky. Užšie zameranie spoločnosti je v zabezpečovaní techniky pre železničné koľajové vozidlá v ktorej technický potenciál firmy umožnuje realizovať komplexné dodávky s maximálnym rešpektovaním príslušných noriem a podmienok zákazníkov. Firma vlastní oprávnenie projektovať a dodávať techniku pre koľajové vozidlá.

Základné oblasti činnosti:

Projekcia kompletov, vývoj a výroba prvkov akustickej a optickej informácie pre cestujúcich, regulácia kúrenia, vetrania a chladenia, zabezpečovacej techniky koľajových vozidiel s rešpektovaním normy EN 50155 :

  • Komplety regulácie kúrenia a vetrania s využitím elektronických termostatov, elektronických analógových regulátorov, regulácie kúrenia, vetrania a chladenia s využitím programovateľných regulátorov s diagnostikou podľa noriem UIC 553 a         EN 13129
  • Komplety vlakového rozhlasového zariadenia podľa noriem UIC 568, UIC 558, UIC 440
  • Komplety automatického akustického a optického informačného systému pre koľajové vozidlá
  • Komplety rozhlasového a zabezpečovacieho zariadenia lokomotív, osobných aj spacích železničných vozňov v súlade s normami UIC
  • Testovacie a diagnostické zariadenia regulačných a informačných systémov

Nie je možné pridávať komentáre.

Novinky

Czech Raildays 2017
4. mája 2017

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Navštívte nás v stánku C09 na vonkajšej výstavnej ploche.

InnoTrans 2016
7. septembra 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb InnoTrans 2016 v Berlíne v dňoch 20.9.2016 až 23.9.2016.

Radi Vás privítame v našej expozícii ktorú nájdete v hale 11.2, stánok č. 202 Berlínskeho výstaviska Messe Berlin, kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Czech Raildays 2017
31. mája 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Radi Vás privítame v našej expozícii – stánok č. C08 – kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Certifikácia ISO
1. decembra 2015

Prebehla úspešná recertifikácia ISO 9001/2011 spoločnosťou TUV NORD, ktorá potvrdila našu odbornú spôsobilosť do roku 2018 viď certifikáty.

Bloky riadenie bŕzd BRB
5. apríla 2011

Pre lokomotívy radu 757 bol vyvinutý združený modulárny blok rozhlasu a bŕzd MRB01 a úspešne odskúšaný v lokomotíve na okruhu VÚŽ ČR