Vozňové jednotky ovládania bŕzd EOB

Jednotka EOB je určená na ovládanie premosťovacieho ventilu núdzovej brzdy (PNB) a ovládanie ventilov elektro-pneumatrického brzdenia a elektro-pneumatického odbrzďovania (EPB) v železničnom vozni povelmi z informačného 18- žilového UIC kábla, alebo brzdového 9-žilového UIC kábla.

Konštrukčné prevedenia jednotiek využívajú dve dosky

  1. doska EOB-DB, ktorá je aktívna pri riadení bŕzd v zmysle kódexu UIC558, prílohy 1 pre rozšírené funkcie signálov po vodičoch UIC9, UIC10, UIC11, UIC12 18-vodičového informačného vedenia, zavedených na DB. Jednotka taktiež obsahuje obvody prúdovej ochrany pre napájanie tlačidiel štandardných povelov UIC kábla.
  2. doska EOB-UIC, ktorá je aktívna pri riadení bŕzd v zmysle odporučenia UIC541-5 so samostatným 9-žilovým brzdovým káblom pod vozňom.

Jednotka EOB je napájaná napätím 24Vjs z vozňovej batérie z okruhu isteného 6A ističom.
Jednotka pracuje automaticky, nevyžaduje obsluhu, preto nemá žiadny ovládací prvok.

Popis činnosti dosky EOB-DB

Doska EOB-DB riadi ventily brzdenia, odbrzdenia a premosťovací ventil núdzovej brzdy vo vozni. Pre svoju činnosť doska vyhodnocuje stav záklopiek núdzovej brzdy vo vozni a jednosmerné signály rozšírených funkcií na vodičoch UIC9, UIC10, UIC11, UIC12 priebežného informačného kábla podľa UIC558. Pre funkciu ovládania núdzovej brzdy je nutná prítomnosť striedavého napätia 0,9V/1kHz na vodičoch UIC9/UIC10 z hnacieho dráhového vozidla (HDV). Doska EOB-DB neobsahuje ovládacie ani signalizačné prvky, ale spína červenú a bielu žiarovky na paneli rozvádzača vo vozni.

Ak sa v niektorom vozni súpravy zatiahne niektorá záklopka núdzovej brzdy, jej pracovný kontakt pripne napätie +24V z isteného okruhu vozňovej batérie daného vozňa na jednotku EOB-DB vo vozni. Tým sa pripojí rezonančný obvod v jednotke naladený na 1kHz na vodiče UIC9 a UIC10. Za predpokladu prítomnosti 1kHz signálu z HDV na vodičoch UIC9 a UIC10, vyhodnocovací obvod v danej jednotke zapne bielu signálnu žiarovku na paneli rozvádzača vo vozni. Pripojenie rezonančného obvodu na vodiče UIC9 a UIC10 je vyhodnotené v HDV a signalizuje vodičovi zatiahnutie záchrannej brzdy v niektorom vozni vo vlaku prerušovaným červeným svetlom a zvukovým signálom. Zároveň začne signalizovať prerušovaným červeným svetlom na paneli rozvádzača vo vozni signálna žiarovka – zatiahnutá núdzová brzda.

Ak vodič HDV rozhodne, že vlak nemôže zastaviť, zatlačí tlačidlo premostenia núdzovej brzdy (PNB) a tým vyšle signál -24V na vodič UIC9. Tento signál, v danom vozni, pripojí napájacie napätie +24V cez elektrický kontakt zatiahnutej záklopky na ventil premostenia núdzovej brzdy. Tento stav je signalizovaný prerušovaním bielym svetlom signálnej žiarovky v rozvádzači vozňa, a na stanovišti vodiča HDV je tento stav signalizovaný trvalým červeným svetlom signálnej žiarovky a vypne sa zvukový signál. Prevádzkové brzdenie ostáva plne funkčné a vodič na vhodnom mieste vlak zastaví.

Ak vodič rozhodne, že vlak pri zatiahnutí záklopky núdzovej brzdy môže zastaviť, podporí brzdenie brzdičom a tým vyšle signál -24V na vodič č. 10. Jednotky EOB-DB v každom vozni vlaku aktivujú brzdové ventily v celej súprave vlaku. Odbrzďovanie sa uskutočňuje vodičom HDV prestavením ovládača brzdiča do odbrzďovacej polohy a tým sa vyšle signál -24V na vodič UIC11. Týmto signálom sa aktivujú odbrzďovacie ventily v celom vlaku.

Popis činnosti dosky EOB-UIC:

Doska EOB-UIC riadi ventily brzdenia, odbrzdenia a premosťovací ventil núdzovej brzdy vo vozni. Pre svoju činnosť vyhodnocuje stav záklopiek núdzovej brzdy vo vozni a jednosmerné signály na vodičoch 1, 2, 3, 4 a D priebežného brzdového kábla podľa UIC541-5. Doska EOB-UIC obsahuje štyri signalizačné LED, ktoré indikujú prevádzkový stav.

Ak sa v niektorom vozni súpravy zatiahne niektorá záklopka núdzovej brzdy, zostanú zopnuté jej dva pracovné kontakty. Jeden kontakt záklopky núdzovej brzdy pripojí zaťažovací rezistor na vodič D a tým zabezpečí signalizáciu zatiahnutia núdzovej brzdy vodičovi HDV. Zároveň tým umožní prijatie povelu na premostenie núdzovej brzdy z HDV.
Druhý kontakt záklopky núdzovej brzdy pripne +24V z isteného okruhu vozňovej batérie daného vozňa na dosku EOB-UIC a umožní napájanie ventilu premostenia núdzovej brzdy z vozňovej batérie. Zároveň sa rozsvieti v danom vozni na paneli rozvádzača biela žiarovka trvalým svetlom a prerušovaným svetlom červená žiarovka.

Ak vodič HDV rozhodne, že vlak nemôže zastaviť, zatlačí tlačidlo premostenia núdzovej brzdy (PNB) a tým vyšle signál +48V na vodič D brzdového kábla. Tento signál, v danom vozni, pripojí napájacie napätie +24V cez elektrický kontakt zatiahnutej záklopky na ventil premostenia núdzovej brzdy. Tento stav je signalizovaný prerušovaním bielym svetlom signálnej žiarovky v rozvádzači vozňa, a na stanovišti vodiča HDV je tento stav signalizovaný trvalým červeným svetlom signálnej žiarovky a vypne sa zvukový signál. Prevádzkové brzdenie ostáva plne funkčné a vodič na vhodnom mieste vlak zastaví.

Ak vodič rozhodne, že vlak pri zatiahnutí záklopky núdzovej brzdy môže zastaviť, podporí brzdenie brzdičom a tým vyšle signál +72V na vodič č. 4. Dosky EOB-UIC v každom vozni vlaku aktivujú brzdové ventily v celej súprave vlaku. Odbrzďovanie sa uskutočňuje vodičom HDV prestavením ovládača brzdiča do odbrzďovacej polohy a tým sa vyšle signál +72V na vodič č.3 brzdového kábla. Týmto signálom sa aktivujú odbrzďovacie ventily v celom vlaku.

Technické parametre:

  • konštrukcia: jednotka do 19“ konštrukčného systému s jednou alebo dvomi doskami malého európskeho formátu
  • prevádzkové napätie : 16,8 až 30V jednosmerných
  • prevádzková teplota : -25°C až +50°C
  • použité konektory podľa IEC 603-2 a normy DIN 41 612, prevedenie F

V tejto kategórii

Vozňové jednotky ovládania bŕzd EOB
 

Jednotka EOB je určená na ovládanie premosťovacieho ventilu núdzovej brzdy (PNB) a ovládanie ventilov elektro-pneumatrického brzdenia a elektro-pneumatického odbrzďovania (EPB)…

Blok riadenia bŕzd BRB20
 

Blok riadenia bŕzd REGONIK BRB20 je elektronické zariadenie určené pre hnacie koľajové vozidlá s brzdičom DAKO BSE. Riadi elektropneumatickú (EP)…

Blok riadenia bŕzd BRB001
 

Blok riadenia bŕzd REGONIK BRB001 je elektronické zariadenie určené pre hnacie koľajové vozidlá s brzdičom DAKO BSE. Riadi elektropneumatickú (EP)…