Komunikačný modul KMR301 s podporou GSM+GPS

Komunikačná jednotka Regonik KMR regulátora klimatizácie Regonik PMR s anténou GSM + GPS s anténnym predzosilňovačom fi. Kathrein.

Systémy klimatizácie železničných koľajových vozidiel ponúkaných spoločnosťou Regonik s.r.o. obsahujú okrem moderných regulačných princípov a modulárnosti konštrukčnej výstavby aj vysoký stupeň diagnostiky systému. Vychádza z nutnosti operatívneho zásahu v prípade potrebného servisu.

Jednotka KMR301 slúži na diaľkovú diagnostiku regulátora rady PMR20xx, a na zisťovanie polohy vozňa v ktorom je namontovaná. Dátové prenosy prebiehajú prostredníctvom GSM/GPRS operátora na základe vloženej SIM karty. Údaje potrebné na zisťovanie polohy sa získavajú za pomoci systému GPS. Jednotka KMR301 obsahuje pamäťovú kartu pre záznamy historických dát, komunikačno-navigačný modul a izolované obvody pre komunikáciu v regulátore rady PMR20xx . Pre diagnostiku regulátora PMR20xx v ktorom je karta namontovaná sú každú sekundu prijímané po zbernici aktuálne dáta. Ak je indikovaná v aktuálnych dátach definovaný poruchový stav a trvá dlhšie ako 10minút, pošle jednotka na vopred nastavené telefónne čísla informáciu o poruche. K jednotke je následne možné sa cez internet pripojiť , poruchu diagnostikovať a zistiť polohu vozidla. Jednotka KMR je izolovaná od napájania regulátora PMR20xx a batérie cez vlastný menič. Je taktiež nezávislá od chodu regulátora a je možné diagnostiku vykonať aj pri vypnutom regulátore. V prípade využitia koncentrátora diagnostiky vo vozni je možné prepojenie výstupnej zbernice RS232 a vylúčenie individuálnych antén.

V tejto kategórii

Testér brzdových funkcií TBV01-UIC podľa UIC pre prípojné vozidlá
 

Testér brzdových funkcií pre prípojné vozidlá UIC REGONIK TBV01-UIC, výkresové číslo RG 126 21 00 (ďalej testér), je elektronické zariadenie…

Testér brzdových funkcií HDV podľa UIC: TBH01-UIC
 

Testér brzdových funkcií HDV podľa UIC (ďalej testér) je elektronické zariadenie určené pre preskúšanie funkcií zariadenia ktoré riadi elektropneumatické brzdenie…

Komunikačný modul KMR301 s podporou GSM+GPS
 

Komunikačná jednotka Regonik KMR regulátora klimatizácie Regonik PMR s anténou GSM + GPS s anténnym predzosilňovačom fi. Kathrein. Systémy klimatizácie…

Servisný terminál ST812M
 

Servisný terminál REGONIK ST812M je ručný prenosný prístroj, určený ako odporúčané príslušenstvo k Programovateľným regulátorom kúrenia REGONIK PRK a Programovateľnému…