Tester UIC vedenia TPV18

Tester priebežných vedení železničných koľajových vozidiel REGONIK TPV18 (tester) je servisné zariadenie určené na kontrolu a testovanie 13- a 18-vodičového priebežného vedenia, ako aj zariadení na toto vedenie pripojených v zmysle normy UIC 558.

Tester REGONIK TPV 18 umožňuje:

 • testovanie priebežného vedenia 13- a 18-vodičového
  • na skraty (vodičov navzájom, ako aj voči kostre)
  • na prerušenia
  • správnosť zapojenia
  • na izolačný odpor medzi pármi a párov voči kostre
 • testovanie funkcií a zariadení vozidla alebo súpravy ovládaných po priebežnom vedení
  • ovládanie dverí
  • zapnutie a vypnutie osvetlenia
  • zapnutie a vypnutie kúrenia (MÁV)
  • test signálu požiarnej signalizácie (MÁV)
  • test signálu zatiahnutej ručnej brzdy (MÁV)
  • test systému elektropneumatickej brzdy (DB, ÖBB)
  • test systému premostenia záchrannej brzdy (DB, ÖBB)
  • ozvučenie vozňa zabudovaným signálom „gong“, alebo pripojením zdroja signálu na konektor „jack“ 3,5 (walkman)
  • rozhlasovej ústredne (tester sa správa ako zdroj a príjmač signálov predstavujúci ostatné vozne alebo lokomotívu)

Technické parametre

 • napájanie menovité =24V/48 V (16,8 až 64 V)
 • príkon max. 25 VA
 • rozmery 141x440x295 mm (bez brašny)
 • príslušenstvo
  • šnúra testovacia 13 pólová
  • adaptér rozšírených funkcií DB
  • šnúra testovacia 18 pólová
  • adaptér rozšírených funkcií MÁV
  • hlavica meracia
  • návod na obsluhu
  • brašna

Prístroj je zabudovaný do skrinky ALMES. Skladá sa z dvoch funkčne nezávislých častí. Jedna časť je určená na testovanie funkčnosti priebežného vedenia, ovládania dverí, osvetlenia. Ďalej na vozňoch železníc MÁV ovládania kúrenia, požiarnej signalizácie a signálu zatiahnutej ručnej brzdy. Na vozňoch ŽS,ČD, DB a ÖBB test systému premostenia záchrannej brzdy. Na testovanie vlakového rozhlasu je použitá druhá časť, a to špeciálne upravená ústredňa typu REGONIK TRU11, aby sa dala použiť podľa potreby ako služobná, vozňová alebo rušňová. Na testeri je 26-pólová zásuvka, cez ktorú sa tester pripája testovacou šnúrou na priebežné vedenie. Pri testovaní priebežného vedenia na prerušenia a na správnosť prepojenia sa postupne na všetky UIC konektory vozňa, resp.vlaku pripája meracia hlavica. Napájanie testera je z vozňovej batérie 24V/48V. Na ovládacom paneli testera sú ovládacie prvky rozdelené do dvoch skupín. Je to skupina pre testovanie kábla, funkčnosti ovládania dverí, osvetlenia, kúrenia, požiarnej signalizácie, systému premostenia záchrannej brzdy a skupina pre testovanie vlakového rozhlasového zariadenia.

Galvanický test priebežného vedenia

 • test správneho zapojenia, prerušení a vzájomných skratov
 • test izolačného stavu

Funkčný test

 • test ovládania dverí
 • test ovládania osvetlenia
 • test ovládania kúrenia (MÁV)
 • test signálu požiarnej signalizácie (MÁV)
 • test signálu zatiahnutej ručnej brzdy (MÁV)
 • test systému elektropneumatickej brzdy (DB, ÖBB)
 • test systému premostenia záchrannej brzdy (DB, ÖBB)
 • test vlakového rozhlasu podľa UIC568
  • v osobných vozňoch
  • v služobných vozňoch
  • v rušňoch
 • umožňuje vyskúšať:
  • služobný telefónny styk
  • vysielanie programu
  • vysielanie hlásenia

Testovanie vlakového rozhlasu je pomocou špeciálne upravenej rozhlasovej ústredne REGONIK TRU11, ktorá môže pracovať ako služobná, vozňová alebo rušňová.

Použitím testera REGONIK TPV18 je možné jedným prístrojom otestovať správnosť zapojenia a celistvosť priebežného vedenia, ako aj zariadení naň pripojených, pričom všetky tieto testy môže vykonať jeden človek. Tester REGONIK TPV18 možno používať vo výrobných podnikoch, v opravovniach osobných vozňov a lokomotív, v prevádzkach dep koľajových vozidiel a v STP. Zavedením testera REGONIK TPV18 sa dosiahne výrazné skrátenie času potrebného na preskúšanie všetkých funkcií vozňa resp. celého vlaku, súvisiacich s využitím priebežného vedenia vozňa.

V tejto kategórii

Testér brzdových funkcií TBV01-UIC podľa UIC pre prípojné vozidlá
 

Testér brzdových funkcií pre prípojné vozidlá UIC REGONIK TBV01-UIC, výkresové číslo RG 126 21 00 (ďalej testér), je elektronické zariadenie…

Testér brzdových funkcií HDV podľa UIC: TBH01-UIC
 

Testér brzdových funkcií HDV podľa UIC (ďalej testér) je elektronické zariadenie určené pre preskúšanie funkcií zariadenia ktoré riadi elektropneumatické brzdenie…

Komunikačný modul KMR301 s podporou GSM+GPS
 

Komunikačná jednotka Regonik KMR regulátora klimatizácie Regonik PMR s anténou GSM + GPS s anténnym predzosilňovačom fi. Kathrein. Systémy klimatizácie…

Servisný terminál ST812M
 

Servisný terminál REGONIK ST812M je ručný prenosný prístroj, určený ako odporúčané príslušenstvo k Programovateľným regulátorom kúrenia REGONIK PRK a Programovateľnému…