Interkom INK081

Určenie:

Interkom REGONIK INK 081 je určený pre električky ŠKODA 15T, ale jeho koncepcia umožňuje široké použitie v iných dopravných prostriedkoch hromadnej prepravy osôb, alebo ako komunikačné zariadenie v budovách, výrobných halách, ako hlasitý vrátnik, všade kde sa vyžaduje zvýšená mechanická odolnosť a postačuje počet do 8 hlasitých hovorových jednotiek.

Interkom REGONIK INK081 je stavebnica 3 základných jednotiek:

 • hlasitá hovorová jednotka REGONIK HHJ21

je určená do priestoru pre cestujúcich, kde cestujúci môže po zatlačení príslušného tlačidla uskutočniť hovor s vodičom so zelenou svetelnou indikáciou prevádzkového stavu. Nad tlačidlom sú v rade: červená LED indikácia obsadenej komunikačnej linky (pokyn nežiadať spojenie), žltá LED indikácia vyzváňania k vodičovi (pokyn čakať na spojenie) a zelená LED indikácia vzniku spojenia s vodičom (pokyn pre hovor). V hornej časti panela je pevná prelisovaná perforovaná mriežka reproduktora a v spodnej časti je hladká perforovaná mriežka mikrofónu.

 • hovorová jednotka vodiča REGONIK HJV20

je určená na montáž na vodorovnú, šikmú alebo zvislú stenu. Má byť v ergonomickom dosahu vodiča. Jednotka je navrhnutá do upraveného plastového telesa domového telefónu, ktorý má dve časti: základňu a mikrotelefón. Záves položeného mikrotelefónu na základňu je posilnený magnetom, aby odolával dynamickému namáhaniu od vibrácií a rázov. V základni je umiestnená doska elektroniky. Na čelnej strane sú dva 7-segmentové LED zobrazovače.

 • vozidlová hovorová ústredňa REGONIK VHU21

je určená na montáž v ľubovoľnej polohe do chráneného vetraného priestoru (napr. rozvádzača). Nemá ovládacie ani indikačné prvky. Ústredňa zabezpečuje napájanie a riadenie hovorovej jednotky vodiča, napájanie riadenie a nepretržitý test hlasitých jednotiek, ktorých je možné pripojiť 1 až 8.
Červený „ERROR“ zobrazuje čísla hlasitých jednotiek, ktoré ústredňa vyhodnotila za chybné.
Zelený „ACTIVE“ zobrazuje prevádzkový stav interkomu (svieti stredný vodorovný segment) alebo číslo hlasitej jednotky z ktorej je vysielaná požiadavka na hovor s vodičom.
Požiadavka na hovor je akusticky signalizovaná prerušovaným tónom piezosirény. Komunikáciu ovláda vodič. Zdvihnutím mikrotelefónu vodič prijme požiadavku na hovor, ústredňa prepojí komunikačnú cestu a zablokuje zvyšné hlasité jednotky (rozsvieti červenú LED).
Položením mikrotelefónu vodič ukončí hovor, ústredňa zruší komunikačnú cestu a blokovanie hlasitých jednotiek.

Technické parametre:

 • prevádzkové napájacie napätie 24V jednosmerných -30 % +25%
 • odolnosť proti prepólovaniu napájacieho do 80V
 • príkon max.30W
 • prevádzková teplota -25°C ÷ +40°C
 • rozmery jednotiek s prípojnými konektormi (š,v,h)
  • HHJ21 104x240x56
  • HJV20 84x214x57(+70)
  • VHU21 129x202x55
 • hmotnosť jednotiek bez príslušenstva
  • HHJ21 1,5kg
  • HJV20 0,5kg
  • VHU21 1,2kg

V tejto kategórii

Vlakové rozhlasové ústredne kompaktné: Regonik RRU253C, VRU253C, SRU253C
 

VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE XRU253C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na ozvučenie…

Diaľkové blokovanie hlásiča DBH03
 

Určenie: Diaľkové blokovanie hlásiča REGONIK DBH03 je jednotka určená pre prispôsobenie zdroja akustického signálu, napr. digitálneho hlásiča na informačné priechodzie…

Interkom INK081
 

Určenie: Interkom REGONIK INK 081 je určený pre električky ŠKODA 15T, ale jeho koncepcia umožňuje široké použitie v iných dopravných…

Vlakové rozhlasové zariadenie VRZ11
 

Vlakové rozhlasové zariadenie REGONIK VRZ 11 je určené pre všetky druhy vlakov osobnej prepravy a splňuje podmienky normy UIC 568….