Vlakové rozhlasové ústredňe VRU11, SRU11, RRU11

Určenie

Vlakové rozhlasové ústredne sú určené pre všetky vozidlá vlakov osobnej železničnej dopravy. Sú základnou súčasťou Vlakového rozhlasového zariadenia REGONIK VRZ 11, ktoré splňuje podmienky medzinárodnej normy UIC 568 pre ozvučovacie a telefónne zariadenia RIC vozňov.

Vozňová rozhlasová ústredňa REGONIK VRU 11 je určená pre osobné železničné vozne všetkých typov (veľkopriestorové, oddielové, ležadlové, lôžkové, reštauračné ).

Služobná rozhlasová ústredňa REGONIK SRU 11 je určená pre vozne s vyčleneným služobným priestorom pre vlakvedúceho (centrála).

Rušňová rozhlasová ústredňa REGONIK RRU 11 je určená do rušňa pre strojvodcu (lokomotíva).

V prípade prepojenia celého vlaku priebežným vedením v súlade s UIC558 a UIC568, ústredne VRU umožňujú navoliť a uskutočniť telefonické spojenie sprievodcov z ľubovolného vozňa s vlakvedúcim, resp. s rušňovodičom a taktiež možnosť vzájomného spojenia vlakvedúceho s rušňovodičom. Ústredne REGONIK umožnujú vysielanie hlásenia pre cestujúcich z ktoréhokoľvek vozňa alebo z rušňa. Pred vyslaním hlásenia zaznie trojtónový gong. Počas hlásenia do vlastného vozňa alebo do celého vlaku, ústredne vytvárajú signál PRIOR, ktorý vo vlastnom vozni resp. v celom vlaku odpojí programový kanál a nastaví hlasitosť posluchu na maximálnu úroveň bez ohľadu na nastavené polohy regulátorov hlasitosti RHR 01 ( tzv. nútený posluch). Ústredňa, z ktorej sa vysiela hlásenie, umožňuje vyslať do vlastného vozňa na akusticky blízke riadené zosilňovače výkonu RZW 13 a RZW 15 signál MUTE, ktorý ich zatlmí a zabráni tak neželanej akustickej spätnej väzbe. Na základe želania zákazníka, všetky rozhlasové ústredne je možné vybaviť 8-pólovým UIC konektorom pre možnosť pripojenia mobilného hovorového a hudobného prístroja. Naviac voči norme UIC 568, na ústredne REGONIK je možné pripojiť priamo bez UIC-konektora aj autorádio s prehrávačom, alebo iný zdroj nf-signálu (napr. automatický hlásič staníc), pre možnosť vysielania hudby, nahovoreného textu a pod.

Na prednom paneli majú všetky rozhlasové ústredne REGONIK podľa odporúčania UIC 568 tieto ovládacie a signalizačné prvky:

 • „S“ – prepínač vozeň-vlak pre nasmerovanie hlásenia
 • „C“ – tlačidlo voľby komunikácie s centrálou (s vlakvedúcim)
 • „L“ – tlačidlo voľby komunikácie s lokomotívou (s rušňovodičom)
 • „A“ – tlačidlo pre vysielanie hlásenia
 • LED „AOC“ – oznamujúca obsadenie linky
 • LED „TOC“ – oznamujúca obsadenie telefónu
 • „HC“ – tlačidlo pre zapnutie mikrofónu na mikrotelefóne
 • „GU“ – vypínač na závese mikrotelefónu pre kľudový stav
 • LED „C“ – signalizácia voľby „C“
 • LED „L“ – signalizácia voľby „L“
 • LED-„A“ – signalizácia voľby „A“
 • LED „POC“ – signalizácia obsadenej linky pre program
 • LED „PON“ – signalizácia pohotovostného stavu zapnuté
 • LED „ERR“ – signalizácia poruchy v napájaní
 • „PGM“ – prepínač vozeň-vlak pre smerovanie programu

Technické parametre spoločné pre všetky ústredne:

 • prevádzkové napájacie napätie 16,8 až 32V
 • maximálne zvlnenie napájacieho napätia pri 24Vjs max.8V šš
 • príkon rozhlasovej ústredne bez záťaže max. 6W
 • vstup pre autorádio symetrický, galvanicky oddelený
  • vstupná impedancia min 10kOhm
  • menovité vstupné napätie 300mVsef
 • vstup pre hudobný prístroj symetrický
  • vstupná impedancia min.10kOhm/1vozeň
  • menovité vstupné napätie 2,0V
 • vstup pre elektretový mikrofón s Rvýst = 600 Ohm, nesymetrický
  • vstupná impedancia min.2kOhm
  • menovité vstupné napätie 5mV
  • odstup signál/šum predzosilňovača min.60dB pri skratovanom vstupe
 • vstupné cesty vybavené limitérom
  • menovité výstupné napätie merané na linkových výstupoch 2,0V
  • zmena výstupného napätia max. +2dB pri zmene vstupného napätia +35dB
  • nábehová časová konštanta 0,01s
  • odbehová časová konštanta 1,0s
  • harmonické skreslenie max.0,5%
 • frekvenčná charakteristika predzosilňovača 300Hz ÷ 8kHz +3dB
 • výstupné linky:
  • vozňová (AUDIO) nesymetrická
  • vlaková (UIC) symetrická, symetria min. 45dB
 • menovité výstupné napätie 2,0V
 • výstupný odpor linkového zosilňovača v ústredni max. 20 Ohm
 • harmonické skreslenie mikrofónnej aj programovej cesty merané na linkových výstupoch v pásme 300Hz až 8kHz, pri výstupnom napätí 2V, bez účinku limitéra max. 0,3%
 • ochrana výstupu predzosilnovača proti skratu
 • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 80V
 • ochrana ústrední proti prepätiu napájacieho napätia nad 36V
 • konštrukcia ústrední panelová
 • prípojné body svorky WAGO pre Cu vodiče 0,75 ÷ 2,5 mm2
 • ľahká dodatočná montáž 8-pólového konektora pre hudobný prístroj nasúvacími kontaktami
 • možnosť pripojenia autorádia s prehrávačom, alebo špeciálneho hlásiča
 • prevádzková teplota -30°C až +60°C
 • rozmery: v =330, š =140, h =120
 • hmotnosť 3kg

Služobná rozhlasová ústredňa SRU 11 a Rušňová rozhlasová ústredňa RRU 11 obsahujú akustickú návesť pre telefonickú výzvu.

V tejto kategórii

Vlakové rozhlasové zariadenie VRZ11
 

Vlakové rozhlasové zariadenie REGONIK VRZ 11 je určené pre všetky druhy vlakov osobnej prepravy a splňuje podmienky normy UIC 568….

Vlakové rozhlasové ústredňe VRU11, SRU11, RRU11
 

Určenie Vlakové rozhlasové ústredne sú určené pre všetky vozidlá vlakov osobnej železničnej dopravy. Sú základnou súčasťou Vlakového rozhlasového zariadenia REGONIK…

Vlakové rozhlasové ústredne VRU130, SRU130, RRU130
 

Určenie Vozňové rozhlasové ústredne VRU130, SRU130 a RRU130 sú určené do osobných železničných vozňov, služobných vozňov a hnacích vozidiel s…

Riadené zosilňovače výkonu RZW1x a oddielové zosilňovače výkonu OZW1x
 

Určenie: Riadené zosilňovače výkonu REGONIK RZW-11,12,13,14,15 sú určené pre zosilnenie nízkofrekvenčného signálu z rozhlasových ústrední REGONIK VRU 11, SRU 11…