Vlakové rozhlasové ústredne VRU130, SRU130, RRU130

Určenie

Vozňové rozhlasové ústredne VRU130, SRU130 a RRU130 sú určené do osobných železničných vozňov, služobných vozňov a hnacích vozidiel s priestorom pre cestujúcich pre náhradu za staršie ústredne klasickej koncepcie s centrálnym výkonovým zosilňovačom. Splňujú podmienky odporúčania UIC 568 pre ozvučovacie a telefónne zariadenia RIC vozňov.

V prípade prepojenia celého vlaku priechodzím 13 alebo 18- vodičovým priebežným vedením, ústredne REGONIK radu xRU130 umožňujú:

 • zavolať z vozňa alebo z rušňa do služobného oddielu a uskutočniť služobnýtelefonický hovor s vlakvedúcim
 • zavolať do rušňa (hnacieho vozidla s priestorom pre cestujúcich) a uskutočniť služobný telefonický hovor so strojvodcom,
 • uskutočniť služobný telefonický hovor medzi strojvodcami v dvoch rušňoch, resp. na dvoch stanovištiach v rušni (hnacom vozidle s priestorom pre cestujúcich),
 • vyslať z mikrotelefónu živé hlásenie pre cestujúcich do celého vlaku, alebo len do miestneho vozňa (hnacieho vozidla s priestorom pre cestujúcich),
 • prijať hlásenie z iného vozňa,
 • počas vysielania hlásenia vytvára signál „MUTE“ pre umlčanie akusticky blízkych reproduktorov a zabráni tak neželanej akustickej spätnej väzbe,
 • počas prijímaného aj vysielaného hlásenia vytvára signál „PRIOR“ pre vyradenie nastaveného útlmu na regulátoroch hlasitosti, tzv. nútený posluch
 • po každom zvesení mikrotelefónu a zatlačení tlačidla voľby hlásenia A odznie trojtónový gong ako akustické návestie pred hlásením.

Na prednom paneli majú všetky rozhlasové ústredne REGONIK v súlade s doporučením UIC 568 tieto ovládacie a signalizačné prvky:

 • „S“ – prepínač vozeň / vlak pre nasmerovanie hlásenia
 • LED „AOC“ – indikácia obsadenia audio linky hlásením
 • „C“ – tlačidlo telef. volania do centrály (vlakvedúceho)
 • LED „TOC“ – indikácia obsadenia telefónnej linky
 • LED „C“ – indikácia navolenia telefónu do centrály
 • LED „POC“ – indikácia obsadenia audio linky programom
 • „L“ – tlačidlo telef. volania do rušňa (strojvedúceho)
 • LED „PON“ – indikácia zapnutia a prítomnosti napájania
 • LED „L“ – indikácia navolenia telefónu do lokomotívy
 • LED „ERR“ – indikácia poruchy napájania
 • „A“ – tlačidlo voľby pre vysielanie hlásenia
 • tlačidlo na mikrotelefóne pre zapnutie mikrofónu
 • LED „A“ – indikácia navolenia hlásenia
 • koncový vypínač na závese mikrotelefónu nastaví pokojový stav po zavesení mikrotelefónu
 • „PGM“ – prepínač vozeň / vlak pre nasmerovanie programu
 • magnetická poistka na závese mikrotelefónu

Na požiadanie zákazníka možno na predný panel doplniť 8-pólový konektor pre mobilný hudobný a hovorový prístroj.

Technické parametre

 • Prevádzkové napájacie napätie 16,8 až 32V
 • Ochrana ústrední proti prepólovaniu napáj. napätia do 80V
 • Ochrana ústrední proti prepätiu napájacieho napätia nad 36V
 • Maximálne zvlnenie napájacieho napätia pri 24Vjs max. 8Všš
 • Príkon rozhlasovej ústredne bez záťaže max. 6W
 • Príkon zaťaženej rozhlasovej ústredne max. 60W
 • Vstup pre hudobný prístroj symetrický
  • vstupná impedancia min 10 kOhm
  • menovité vstupné napätie 2,0Vef
 • Vstup pre elektretový mikrofón s Rvýst=600 Ohm, nesymetrický
  • vstupná impedancia min. 2kOhm
  • menovité vstupné napätie 5mV
  • odstup signál/šum predzosilňovača min. 60dB pri skratovanom vstupe
  • frekvenčná char. predzosilňovača 300Hz až 8kHz ±3dB
  • harmonické skreslenie mikrofónnej aj programovej cesty merané na linkovom výstupe v pásme 300Hz až 8kHz, pri výstupnom napätí 2V, bez účinku limitéra max. 0,3%
 • Vstupné cesty vybavené limitérom +2dB/+35dB
  • nábehová / odbehová časová konštanta 0,01s/1,0s
  • harmonické skreslenie max. 0,5%
 • Výstupná audio linka do priebežného vedenia (vod. 1,2):
  • výstup symetrický, symetria min. 45dB
  • menovité výstupné napätie U12=2,0 Vef
 • Výstupný odpor linkového zosilňovača v ústredni Rvymax=20 Ohm
 • Výkonový výstup OUTA,B
  • symetrický, galvanicky oddelený
  • menovité výstupné napätie UZ=4,0Vef
  • minimálna dovolená zaťažovacia impedancia Rzmin=0,5 Ohm
  • maximálny výkon pri budení sínusovým signálom Pmax=30W pri nelineárnom skreslení menšom ako 1%
  • ochrana všetkých výstupov proti skratu
 • Konštrukcia panelová
  • pripojenie ústrední WAGO – svorkami
  • ľahká dodatočná montáž UIC konektora pre hudobný prístroj nasúvacími kontaktami
  • prevádzková teplota -30°C až +60°C
  • rozmery: v=330, š=140, h=140mm
  • hmotnosť 3kg

V tejto kategórii

Vlakové rozhlasové zariadenie VRZ11
 

Vlakové rozhlasové zariadenie REGONIK VRZ 11 je určené pre všetky druhy vlakov osobnej prepravy a splňuje podmienky normy UIC 568….

Vlakové rozhlasové ústredňe VRU11, SRU11, RRU11
 

Určenie Vlakové rozhlasové ústredne sú určené pre všetky vozidlá vlakov osobnej železničnej dopravy. Sú základnou súčasťou Vlakového rozhlasového zariadenia REGONIK…

Vlakové rozhlasové ústredne VRU130, SRU130, RRU130
 

Určenie Vozňové rozhlasové ústredne VRU130, SRU130 a RRU130 sú určené do osobných železničných vozňov, služobných vozňov a hnacích vozidiel s…

Riadené zosilňovače výkonu RZW1x a oddielové zosilňovače výkonu OZW1x
 

Určenie: Riadené zosilňovače výkonu REGONIK RZW-11,12,13,14,15 sú určené pre zosilnenie nízkofrekvenčného signálu z rozhlasových ústrední REGONIK VRU 11, SRU 11…