Vlaková rozhlasová ústredňa VRU21C/CK, SRU21C/CK, RRU21C/CK

Vozňové rozhlasové ústredne REGONIK VRU21C a VRU21CK sú určené pre osobné železničné vozne všetkých typov (veľkopriestorové, oddielové, ležadlové, lôžkové, reštauračné, …).
Ústredne VRU21C a VRU21CK spolu s oddielovými zosilňovačmi výkonu REGONIK OZW23, riadenými zosilňovačmi výkonu REGONIK RZW23 a regulátormi hlasitosti rozhlasu REGONIK RHR20 tvoria stavebnicu prvkov vlakového rozhlasového zariadenia REGONIK VRZ21.

Ústredňa je základným prvkom rozhlasového zariadenia vozňa. Ústredňa VRU21C je kompaktná. Na prednom paneli VRU21C je telefón s ovládacími a signalizačnými prvkami ústredne. Ústredňa VRU21CK je dvojdielna. Umožňuje oddelenú montáž. Rozmerné teleso ústredne VRU21CK môže byť napr. v skrini rozvádzača a jeho ovládací telefón VTP21K, ktorý je podstatne menší, môže byť na ergonomicky výhodnejšom mieste.
Ostatné prvky rozhlasového zariadenia, ich počet a usporiadanie, sa naprojektujú podľa požadovanej funkcie rozhlasu pre daný vozeň. Stavebnicový charakter VRZ21 umožňuje projektovať do vozňov ozvučenie, ktoré vyhovuje požiadavkám kódexu UIC568, pritom umožňuje vyhovieť aj špeciálnym požiadavkám.
Ústredne VRU21C a VRU21CK plne vyhovujú požiadavkám UIC568 a majú ešte navyše:

 • zásuvku pre prenosný hlásič (prehrávač MP3) s možnosťou automatického zapnutia vysielania zasunutím vidlice hlásiča do zásuvky,
 • vstup pre vlastný nezávislý zdroj monofónneho programového signálu (autorádio, prehrávač, …)
 • možnosť automatického zapnutia vysielania programu od zapnutia zdroja programu.
 • možnosť adresovania vlastného programu do miestneho vozňa alebo do celého vlaku.
 • automatickú trojstupňovú reguláciu hlasitosti rozhlasu v miestnom vozni (-6dB, -3dB, 0dB) ovládanú hlukom (do 70dBa, nad 70dBa, nad 80dBa) od chrbtovej strany ústredne s možnosťou nastavenia hlukovej citlivosti v rozsahu ± 10dB pri montáži.

Konštrukčné riešenie

Ústredne VRU21C a VRU21CK majú panelovú konštrukciu. Kovové diely sú povrchovo upravené a odolné proti korózii. Elektronické obvody sú na doskách plošných spojov v kovových skrinkách na chrbtovej strane panela. Všetky ovládacie prvky ústredne pre obsluhu sú na vlakovom telefónnom prístroji REGONIK VTP21 alebo VTP21K.
VRU21C má na prednom paneli pevne namontovaný telefónny prístroj VTP21.
VRU21CK má na prednom paneli iba zásuvku pre kábel od telefónneho prístroja VTP21K. Telefónny prístroj VTP21K je na kovovom nosníku, odkiaľ vychádza kábel s vidlicou k ústredni. Na želanie zákazníka možno dodať telefónny prístroj aj bez nosníka. Vtedy má len s vidlicu s aretačnými maticami od spodnej strany základne. K vidlici sa pripája prepojovací kábel k panelu ústredne.

Telefónny prístroj VTP21 a VTP21K obsahuje odnímateľný mikrotelefón s hovorovým tlačidlom HC a železnú kotvu magnetického závesu. V základni telefónu je lôžko mikrotelefónu s kolískovým vypínačom GU pre zavesenú polohu a magnet pre kotvu závesu. Všetky ostatné ovládacie prvky sa nachádzajú na pravo od lôžka na základni telefónu. Vonkajšie časti základne telefónu a mikrotelefónu sú vyrobené z plastu. Sú to dvojdielne výlisky do ktorých sú namontované príslušné funkčné diely a elektronické obvody na doskách plošných spojov. Mikrotelefón je pevne prepojený so základňou špirálovou šnúrou.

Technické parametre:

 • Prevádzkové napájacie napätie 16,8 až 32V
 • Maximálne zvlnenie napájacieho napätia pri 24Vjs 8Všš
 • Maximálny príkon v pohotovostnom stave max. 1W
 • Maximálny príkon pri plnom zaťažení a vybudení 170W
 • Audio linka UIC1,2, symetrická, izolovaná
  • Symetria min. 60dB
  • Menovité vstupné napätie pri f=1kHz 2Vef
  • Vstupná impedancia v pásme 100Hz÷8kHz min. 10kΩ
  • Menovité výstupné napätie 2Vef
  • Zaťažovacia impedancia >200Ω
  • Frekvenčná charakteristika v pásme 100Hz÷8kHz ±3dB
  • Predzosilňovač mikrofónu hlásenia vybavený limitérom 2Vef, max. ±3dB
   • časová konštanta nábehu τn =0,1s
   • časová konštanta odbehu τo = 1s
  • Harmonické skreslenie pred limitáciou <2%
   • v limitácii <5%
   • Odstup signál/šum pri skratovanom vstupe >60dB
  • Telefónna linka UIC3,4 symetrická, izolovaná, obrazová impedancia 600Ω
   • Symetria >50dB
   • Menovité vstupné napätie pri f=1kHz, Rg=600Ω 0,775Vef
   • Menovité výstupné napätie naprázdno 1,55Vef
   • Frekvenčná charakteristika v pásme 300Hz÷3kHz ±3dB
   • Harmonické skreslenie bez limitéra <2%
   • Harmonické skreslenie s limitérom pri prebudení od mikrofónu +15dB <5%
  • Diaľkové zapínanie príjmu pár UIC5,6 a priority pár UIC7,8
   • Vstupné napätie U56, U78 17V÷33V
   • Vstupný prúd I56, I78 pri vstupnom napätí 24V <5mA
   • Výstupné napätie naprázdno U560, U780 >22V
  • Vstup pre autorádio
   • Vstupné menovité nf napätie nastaviteľné potenciometrom PGM 0,3Vef ÷3,1Vef
   • Premodulovateľnosť nf vstupu pri výstupnom skreslení ≤5% +15dB
   • Vstupná impedancia >10kΩ
   • Zapínacie napätie na svorkách 19-23 10V ÷ 28V
  • Výstup pre vnútorné ozvučenie
   • Napájanie zosilňovačov 23V±1V
   • Maximálny prúd napájania zosilňovačov I14 6A
   • Menovité výstupné nf napätie U15 2Vef
   • Zaťažovacia impedancia ≥ 200Ω
   • Frekvenčná charakteristika v pásme 100Hz÷8kHz ±3dB
   • Harmonické skreslenie <3%
   • Odstup signál/šum pri skratovanom vstupe >60dB
  • Automatická regulácia výstupného napätia U15 pre zosilňovače od úrovne hluku (A)
   • pod 74dBa -6dB
   • nad +80dBa/ potom nad +74dBa -3dB
   • nad +86dBa/ potom nad +80dBa 0dB
   • citlivosť hlukového mikrofónu užívateľom nastaviteľná v rozsahu ±10dB
  • zásuvka pre tienený prívod od 8-pól. zásuvky podľa UIC568
  • zásuvka pre prenosný hlásič, vstup neizolovaný, chránený limitérom
   • menovité vstupné napätie 20mVef
   • výstupná impedancia hlásiča ≤200Ω
  • ochrana proti skratu všetkých výstupov
  • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 80V
  • ochrana napájača proti prepätiu napájacieho napätia nad 36V
  • konštrukcia ústredne panelová
  • pripojenie ústredne WAGO-svorkami
  • funkcia gongu ako zdroja skúšobného signálu
  • prevádzková teplota –30°C až +60°C
  • rozmery v mm: v=330, š=140, h=134
  • hmotnosť bez príslušenstva 3kg

  V tejto kategórii

  Vlakové rozhlasové ústredne kompaktné: Regonik RRU253C, VRU253C, SRU253C
   

  VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE XRU253C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na ozvučenie…

  Vlakové rozhlasové zariadenie VRZ21
   

  Je určené pre všetky druhy vlakov osobnej prepravy a spĺňa podmienky normy UIC 568. Umožňuje služobné telefonické spojenie personálu vlaku…

  Vlaková rozhlasová ústredňa VRU21C/CK, SRU21C/CK, RRU21C/CK

  Vozňové rozhlasové ústredne REGONIK VRU21C a VRU21CK sú určené pre osobné železničné vozne všetkých typov (veľkopriestorové, oddielové, ležadlové, lôžkové, reštauračné,…

  Vlakové rozhlasové ústredňe VRU250C, SRU250C, RRU250C
   

  Určenie: VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE xRU250C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na…