Vlakové rozhlasové ústredňe VRU250M, SRU250M, RRU250M

Určenie:

VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE REGONIK xRU250M sú modulárne ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, ucelené motorové aj elektrické jednotky na ozvučenie priestorov pre cestujúcich. Spĺňajú všetky ustanovenia kódexu UIC568 a vyhovujú požiadavkám EN 50151.

Popis:

Modulárna výstavba ústredne umožňuje zástavbu do 19“ mechaniky rozvádzača a umožňuje umiestniť malý riadiaci mikrotelefón VTP na ergonomicky vhodné miesto vozidla. Je možné podľa UIC568 zostaviť:

 • Rušňovú rozhlasovú ústredňu RRU250M,
 • Vozňovú rozhlasovú ústredňu VRU250M,
 • Služobnú rozhlasovú ústredňu SRU250M.

Na čelných paneloch modulov ústredne sú prípojné konektory. Na paneli filtrov FMU21 je 9-pólová zásuvka SUB-D pre pripojenie riadiaceho telefónneho prístroja VTP21 a 9-pólová vidlica konektora WAGO pre 8+1 vodičov priebežného informačného vedenia podľa UIC558. Na paneli centrálnej jednotky XCJ21 je 32-pólová zásuvka Harting s prípojnými bodmi pre programový vstup z autorádia alebo iného zdroja, pre 8-pólový konektor podľa prílohy 3 kódexu UIC568 pre mobilný hudobný a hovorový prístroj (MHHP) podľa kapitoly 4 kódexu UIC568 a prípojnými bodmi vozňovej zbernice pre atomizované zosilňovače výkonu OZW23 a centrálny regulátor hlasitosti RHR20. Na paneli napájača NMU224A je 3-pólova konektorová vidlica WAGO s prípojnými bodmi napájania ústredne a signálne LED pre kontrolu funkcie napájača. Na paneli výkonového zosilňovača RZW50 je 4-pólova konektorová vidlica WAGO s prípojnými bodmi trvale pripojených reproduktorov a umlčovaných reproduktorov funkciou MUTE a 2 signálne LED pre kontrolu funkcie zosilňovača. Riadiaci telefón VTP21K na nosníku VTP21N a 8-pólový konektor pre MHHP môžu byť namontované na vhodnom mieste pre sprievodcu. Potrebujú podstatne menší priestor aj jednoduchšiu kábeláž ako celá kompaktná ústredňa. V nosníku riadiaceho telefónu VTP21N je zásuvka DIN-6 pre pripojenie hlásiča MP3. Ústredňa môže zostať v rozvádzači na chodbe alebo predstavku vozňa. V prípade prepojenia celého vlaku priebežným vedením podľa kódexu UIC558 a za predpokladu že celý vlak je vybavený rozhlasovým zariadením podľa kódexu UIC568, ústredňa v danom vozni takého vlaku umožňuje:

 • Navoliť a uskutočniť telefonické spojenie s rušňovodičom a s ostatným personálom vlaku.
 • Vysielanie hlásenia pre cestujúcich. Začiatok hlásenia je oznamovaný trojtónovým gongom.
 • Ústredňa má možnosť voľby hlásenia do celého vlaku alebo len do miestneho vozňa (voľba prepínačom adresy „vozeň / vlak“).
 • Počas hlásenia je automaticky generovaný aj signál funkcie priority, ktorý preruší prípadnú reprodukciu z programového kanála, zapne hlásenie a nastaví hlasitosť reprodukcie na maximálnu bez ohľadu na nastavené polohy regulátorov hlasitosti programu (tzv. nútený posluch).
 • Počas živého hlásenia z miestneho vozňa umožňuje vyslať do miestneho vozňa príkaz „MUTE“ na umlčanie k mikrofónu akusticky blízkych reproduktorov pripojených na príslušný výstup RZW50 alebo k OZW23 s privedeným signálom „MUTE“ po zbernici. Takto sa dá zabrániť vzniku neželanej akustickej spätnej väzby.
 • Pripojenie mobilného hudobného a hovorového prístroja podľa kapitoly 4 kódexu UIC568 cez 8-pólový konektor podľa prílohy 3 kódexu UIC568.

Naviac voči odporúčaniu UIC 568 ústredňa umožňuje:

 • Pripojiť priamo (bez 8-pólového UIC-konektora) autorádio, prehrávač, alebo iný zdroj programového signálu (hudby, nahovoreného textu a pod).
 • Adresovanie vysielaného programu do celého vlaku alebo len do miestneho vozňa.
 • Automatickú centrálnu reguláciu hlasitosti reprodukcie pre miestny vozeň v závislosti od celkového hluku vo vozni v okolí ústredne.
 • Možnosť zmeny vzájomného blokovania, vzniku spojení a priorít podľa potreby zákazníka aj odlišne od odporúčania UIC (napr. pre mestskú dopravu, horskú železnicu, … a pod.) jednoduchou zmenou programového vybavenia cez prístupný programovací konektor.

Na ovládacom telefónnom prístroji sú tieto ovládacie a signalizačné prvky:

 • „S“ -prepínač vozeň – vlak pre nasmerovanie hlásenia
 • „C“ -tlačidlo voľby služobného telefónneho spojenia s centrálou (s vlakvedúcim)
 • „L“ -tlačidlo voľby komunikácie s lokomotívou (s rušňovodičom)
 • „A“ -tlačidlo pre vysielanie hlásenia
 • LED „AOC“ -oznamujúca obsadenie linky hlásením
 • LED „TOC“ -oznamujúca obsadenie telefónu
 • „HC“ -hovorové tlačidlo pre zapnutie mikrofónu na mikrotelefóne
 • „GU“ -vypínač na závese mikrotelefónu pre kľudový stav
 • LED „C“ -signalizácia telefónneho spojenia s centrálou „C“
 • LED „L“ -signalizácia telefónneho spojenia s lokomotívou „L“
 • LED-„A“ -signalizácia atívneho stavu tlačidla „A“
 • LED „AOC“ – oznamujúca obsadenie linky hlásením
 • LED „POC“ -oznamujúca obsadenie linky programom
 • LED „PON“ -signalizácia pohotovostného stavu zapnuté
 • LED „ERR“ -signalizácia poruchy v napájaní
 • „PGM“ -prepínač vozeň-vlak pre smerovanie programu

Technické parametre:

 • prevádzkové napájacie napätie 16,8 až 32V
 • maximálne zvlnenie napájacieho napätia pri 24Vjs max.8V šš
 • príkon rozhlasovej ústredne bez záťaže max. 1W
 • vstup pre autorádio symetrický, galvanicky oddelený, vstupná impedancia min 20 kOhm
 • menovité vstupné napätie pre autorádio 300mV až 6,2V nastaviteľný
 • vstup pre MP3-hlásič nesymetrický
 • menovité vstupné napätie pre MP-3 hlásič 20 mV až 50 mV
 • vstup pre hudobný prístroj symetrický, vstupná impedancia 200 Ohm
 • vstupná impedancia pre vstup UIC1,2 min.10kOhm/1vozeň
 • menovité vstupné napätie pre vstup UIC1,2 2,0V
 • odstup signál/šum predzosilňovača min.60dB pri skratovanom vstupe pre mikrofón
 • menovité výstupné napätie merané na linkových výstupoch 2,0V
 • vstupné cesty pre mikrofón, MP3-hlásič a program vybavené limitérom
 • zmena výstupného napätia max. +1dB pri zmene vstupného napätia +35dB
 • nábehová časová konštanta 0,01s
 • odbehová časová konštanta 1,0s
 • harmonické skreslenie max.0,5%
 • frekvenčná charakteristika predzosilňovača 300Hz ÷ 8kHz ±3dB
 • výstupné linky:
  • vnútorná vozňová (AUDIO) nesymetrická s automatickou reguláciou
  • vlaková (UIC1,2) symetrická, symetria min. 45dB
 • menovité výstupné napätie 2,0V (0dB)
 • výstupný odpor linkového zosilňovača v ústredni max. 20 Ohm
 • automatická regulácia výstupu AUDIO 3-stupňová -12dB, -6dB, 0dB individuálne nastaviteľný prah hluku
 • harmonické skreslenie mikrofónnej aj programovej cesty merané na linkových výstupoch v pásme 300Hz až 8kHz, pri výstupnom napätí 2V, bez účinku limitéra max. 0,3%
 • menovité výstupné napätie koncového nf-zosilňovača 5,0 V
 • maximálny výkon koncového nf-zosilňovača 50VA / 0,5 Ohm, sínus
 • ochrana výstupu výkonového nf-zosilňovača proti skratu a prehriatiu
 • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 80V
 • ochrana ústrední proti prepätiu napájacieho napätia nad 36V
 • prípojné body svorky WAGO pre Cu vodiče 0,75 ÷ 2,5 mm2
 • prevádzková teplota –30°C až +60°C
 • rozmery:
  • skrinka s modulmi 3U × 42TE: v=132,6 š=269,24 h=241,1
  • ovládací telefón na nosníku: v=270, š=84, h=78
 • hmotnosť:
  • skrinka s modulmi: 4,2 kg
  • ovládací telefón na nosníku: 0,9 kg
 • možnosť montáže jednotiek ústredne do skrinky 19“ × 3U.

V tejto kategórii

Vlakové rozhlasové ústredne kompaktné: Regonik RRU253C, VRU253C, SRU253C
 

VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE XRU253C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na ozvučenie…

Vlakové rozhlasové zariadenie VRZ21
 

Je určené pre všetky druhy vlakov osobnej prepravy a spĺňa podmienky normy UIC 568. Umožňuje služobné telefonické spojenie personálu vlaku…

Vlaková rozhlasová ústredňa VRU21C/CK, SRU21C/CK, RRU21C/CK

Vozňové rozhlasové ústredne REGONIK VRU21C a VRU21CK sú určené pre osobné železničné vozne všetkých typov (veľkopriestorové, oddielové, ležadlové, lôžkové, reštauračné,…

Vlakové rozhlasové ústredňe VRU250C, SRU250C, RRU250C
 

Určenie: VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE xRU250C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na…