Programovateľný modulárny regulátor PMR1xx

Popis prístroja, konštrukčné riešenie a použitie:

Programovateľný modulárny regulátor klimatizácie REGONIK PMR100 je mikroprocesorový modulárny elektronický prístroj, ktorý podľa vopred naprogramovanej činnosti zabezpečuje automatickú reguláciu kúrenia, vetrania, chladenia a s nimi súvisiacich funkcií v odielových železničných

vozňoch s jednosmerným ovládacím napätím 24V. Moduly regulátora REGONIK PMR100 sú zabudované do kompaktnej jednotky s čelným panelom, určenej pre montáž do skrinky normalizovaného 19-palcového konštrukčného systému výšky 3U, kde zaberá 1/2 konštrukčnej šírky (115mm).

Regulátor klimatizácie REGONIK PMR100 vďaka programovateľnosti a pružne meniteľnej konštrukcii je určený pre rozsiahle použitie. S regulátormi REGONIK PMR100 je možné jednoducho a efektívne naprojektovať rekonštrukciu, modernizáciu alebo prevádzkovú úpravu systému regulácie kúrenia, vetrania a chladenia všetkých typov železničných vozňov, v ktorých je potrebné zabezpečiť tepelnú a kyslíkovú pohodu.

Regulátor PMR100 je možné doplniť vhodným externým zdrojom jednosmerného napájacieho a ovládacieho napätia 24V pre jeho použitie aj v stacionárnych objektoch.

Má zabudovaný:

 • Účinný a stabilný impulzný zdroj JZR130, ktorý dodáva potrebné napätia pre elektronické obvody a galvanicky oddeľuje riadiace obvody od vozňovej batérie. Napájanie je odolné proti prepólovaniu aj krátkodobému prepätiu.
 • Riadiacu jednotku CPJ 100, ktorá zabezpečuje spoluprácu jednotiek PMR100 a sprostredkuje prenosy dát do a z vonkajších zariadení.
 • Analógovú jednotku VMN140, ktorá obsahuje 4 mostíkové vstupy a 3 univerzálne vstupy.
 • Jednotku riadenia vstupov a výstupov RA 116, ktorá zabezpečuje spoluprácu s oddielovými jednotkami JAV141, ktoré sú nainštalované do oddielov.
 • Jednotku 8 binárnych vstupov VBI180.
 • Jednotku 8 výstupných relé JRY180.

Regulátor REGONIK PMR100 potrebuje aplikačné programové vybavenie (APV) ktoré zohľadňuje vnútornú výstavbu regulátora a jeho zapojenie do regulovanej sústavy podľa aplikačného projektu.

Technické parametre:

 • prevádzkové napájacie napätie 16 až 32V jednosmerných
 • príkon regulátora bez záťaže max.30W
 • maximálne zvlnenie napájacieho napätia 20Všš
 • maximálne prúdové zaťaženie kontaktu výstupného relé:
  • pre výstupy VY1 až VY7 10A
  • pre výstupy VY8 10A pre 1 x prepínacie, 6A pre 2 x prepínacie
 • maximálne prúdové zaťaženie výstupnej pružnej svorky 10A
 • maximálne prúdové zaťaženie výstupného kontaktu konektora 10A
 • druh odporového teplomera pre vstupy VMN140 voliteľný v zákazke pre každý vstup, odporúčané druhy Pt100, Ni1000
 • spôsob pripojenia teplomerov trojvodičový alebo dvojvodičový, voliteľný v zákazke pre každý teplomer
 • intervaly merania voliteľné v zákazke, odporúčaný rozsah 400 až 500-násobok požadovanej rozlišovacej schopnosti
 • rozlišovacia schopnosť 0,2% zo zvoleného rozsahu pri lineárnom vyhodnotení A/D prevodu.
 • absolútna chyba analógových vstupov prístroja:
  • pri okolitej teplote prístroja 0 až +30°C <1,0% z rozsahu
  • pri okolitej teplote prístroja mimo 0 až +30°C <2,0% z rozsahu
 • maximálne vstupné napätie digitálnych vstupov pre logickú úroveň L UIL<8V
 • minimálne vstupné napätie digitálnych vstupov pre logickú úroveň H UIH16V
 • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 100V
 • prevádzková teplota -30°C ÷ +40 °C
 • rozmery (š,v,h) 150x112x170
 • hmotnosť bez príslušenstva 2kg
 • odolnosť proti prepätiu do 80V v trvaní max. 1min.
 • krytie IP 20

V tejto kategórii

Programovateľný modulárny regulátor PMR20xx
 

Programovateľný regulátor Regonik  PMR20xx je mododulárny regulátor druhej generácie určený pre reguláciu klimatizácie  osobných vozňov v súlade s podmienkami stanovenými v kodexe…

Programovateľný modulárny regulátor PMR1xx
 

Popis prístroja, konštrukčné riešenie a použitie: Programovateľný modulárny regulátor klimatizácie REGONIK PMR100 je mikroprocesorový modulárny elektronický prístroj, ktorý podľa vopred…

Programovateľný regulátor PRK0xx
 

Popis a konštrukčné riešenie: Programovateľné regulátory kúrenia nultej generácie REGONIK PRK 0xx sú elektronické prístroje riadené mikroprocesorom, určené pôvodne pre…