Programovateľný modulárny regulátor PMR20xx

Programovateľný regulátor Regonik  PMR20xx je mododulárny regulátor druhej generácie určený pre reguláciu klimatizácie  osobných vozňov v súlade s podmienkami stanovenými v kodexe UIC553 . Jeho modulárnosť umožňuje výstavbu regulátora pre ľubovolné prevedenie osobného vozňa.

Charakteristikou tohoto regulátora je prevedenie splňujúce všetky požiadavky normy EN50 155 s možnosťou perspektivného pripojenia regulátora na vlakový BUS pre centrálne riadenie vlaku, konštrukčné pripojenie k agregátom konektormi DIN 41612 typu F z predu regulátora.

Príslušenstvo regulátora tvoria jednotky korekcie teploty vzduchu DKT a jednotky analogových vstupov JAV určené do každého  oddielu vozňa pre snímanie a riadenie oddielových periférií.

Na paneli centrálnej procesorovej jednotky CPJ je konektor pre pripojenie jednoduchého Servisného terminálu Regonik ST812M využitelného pre základnú diagnostiku a konektor pre pripojenie prenosného PC pre komplexnú diagnostiku klimatizácie.

Pre  komplexnú diagnostiku spoločnosť Regonik vyvinula diagnostický program „W-komunik“, kterým je možné získať aktuálne informácie – data, historické data z niekoľkých hodín a dní dozadu, čo umožní identifikovať príčiny prípadných poruch klimatizácie. Program dáva možnosť pomocou PC spúšťať a kontrolovať ktorýkoľvek agregát klimatizácie samostatne, čo umožní skontrolovať určité uzly klimatizácie a pomáha tak aj při oživovaní klimatizácie po montáži.

Regulátor Regonik PMR20xx má vytvorené podmienky pre inštaláciu komunikačnej jednotky KMR, ktorá sprostredkuje po pripojení vhodnej antény datový prenos  GSM pre diagnostiku klimatizácie a možnosť zistenia polohy koľajového vozidla za pomoci GPS

Konštrukcia:

Jednotky – moduly regulátora sú zabudované do 19“ EMC kostry  výšky 3U. Kostra je určená pre montáž  do 19“ stojana.

Základné technické parametre:

 • prevádzkové napájacie napätie 16 až 32V jednosmerných
 • príkon regulátora bez záťaže max.30W
 • maximálne zvlnenie napájacieho napätia 20Všš
 • maximálne prúdové zaťaženie kontaktu výstupného relé:
  • pre výstupy VY1 až VY7 10A
  • pre výstupy VY8 10A pre 1 x prepínacie, 6A pre 2 x prepínacie
 • maximálne prúdové zaťaženie výstupnej pružnej svorky 10A
 • maximálne prúdové zaťaženie výstupného kontaktu konektora 10A
 • druh odporového teplomera pre vstupy VMN213 voliteľný v zákazke pre každý vstup, odporúčané druhy Pt100, Ni1000
 • spôsob pripojenia teplomerov trojvodičový alebo dvojvodičový, voliteľný v zákazke pre každý teplomer
 • intervaly merania voliteľné v zákazke, odporúčaný rozsah 400 až 500-násobok požadovanej rozlišovacej schopnosti
 • rozlišovacia schopnosť 0,2% zo zvoleného rozsahu pri lineárnom vyhodnotení A/D prevodu.
 • absolútna chyba analógových vstupov prístroja:
  • pri okolitej teplote prístroja 0 až +30°C <1,0% z rozsahu
  • pri okolitej teplote prístroja mimo 0 až +30°C <2,0% z rozsahu
 • maximálne vstupné napätie digitálnych vstupov pre logickú úroveň L UIL<8V
 • minimálne vstupné napätie digitálnych vstupov pre logickú úroveň H UIH16V
 • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 100V
 • prevádzková teplota –30°C ÷ +40 °C
 • rozmery (š,v,h) 150x112x270
 • odolnosť proti prepätiu do 80V v trvaní max. 1min.
 • krytie IP 20

V tejto kategórii

Programovateľný modulárny regulátor PMR20xx
 

Programovateľný regulátor Regonik  PMR20xx je mododulárny regulátor druhej generácie určený pre reguláciu klimatizácie  osobných vozňov v súlade s podmienkami stanovenými v kodexe…

Programovateľný modulárny regulátor PMR1xx
 

Popis prístroja, konštrukčné riešenie a použitie: Programovateľný modulárny regulátor klimatizácie REGONIK PMR100 je mikroprocesorový modulárny elektronický prístroj, ktorý podľa vopred…

Programovateľný regulátor PRK0xx
 

Popis a konštrukčné riešenie: Programovateľné regulátory kúrenia nultej generácie REGONIK PRK 0xx sú elektronické prístroje riadené mikroprocesorom, určené pôvodne pre…