Programovateľný regulátor PRK0xx

Popis a konštrukčné riešenie:

Programovateľné regulátory kúrenia nultej generácie REGONIK PRK 0xx sú elektronické prístroje riadené mikroprocesorom, určené pôvodne pre automatickú reguláciu kúrenia, vetrania, chladenia a iných príbuzných funkcií v železničných vozňoch, ale môžu sa použiť aj na reguláciu iných zariadení. Napájané môžu byť z vozňovej batérie alebo z iného zdroja jednosmerného napätia 16V až 64V. Majú zabudovaný účinný a stabilný pulzný zdroj, ktorý dodáva potrebné napätia pre elektronické obvody. Napájanie je odolné proti prepólovaniu aj krátkodobému prepätiu.

Prvé štyri analógové vstupy PRK 0xx sú meracie mostíky pre odporové teplomery s dvoj alebo trojvodičovým pripojením. Pre každý zákazkový variant PRK 0xx možno naprojektovať, osobitne na každý vstup, typ odporového teplomera (Pt100, Ni1000, NTS, a pod.), spôsob pripojenia a interval meraných teplôt. Piaty analógový vstup umožňuje zadávať požadovanú korekciu regulovanej teploty (spravidla +2°C) spojitým jednosmerným napätím v rozsahu 0V až +10V voči spoločnému pólu napájania. Osem digitálnych vstupov vysokoúrovňovej logiky 24V/48V umožňujú snímať dvojstavové signály z vonkajších obvodov riadiacej logiky. Mikroprocesor s podpornými obvodmi spracuje vstupné informácie podľa pevného programu, ktorý je podľa zákazky osobitne vypracovaný pre každý variant PRK 0xx. Osem výstupných mikrorelé, každé s jedným izolovaným prepínacím kontaktom, tvorí osem výstupov regulátora. Podľa menovitého pracovného napätia výstupných relé (spravidla 24V, alebo 48V) sa stanovuje aj menovité napájacie napätie pre celý regulátor.

Každé výstupné relé, môže mať samostatne vyvedené napájanie pre budenie cievky kladným napätím. Táto možnosť uľahčí prispôsobenie PRK 0xx k starším reléovo-stykačovým obvodom, prípadne k obvodom s dvojakým napájacím napätím. Posledné dva výstupy (7,8) môžu mať aj mikrorelé s dvomi prepínacími kontaktmi, alebo môžu byť prúdové zdroje 12mA pre optickú signalizáciu s LED.

Súvislá veľkoplošná základná doska s obvodmi PRK 0xx má prípojné body na spodnej hrane. Prípojné body sú pružné kontakty WAGO. Na prípoje, ktoré treba často rozpájať, možno naprojektovať konektory WAGO. Na základnej doske je možnosť pre trvalé kombinačné prepojenia medzi výstupnými bodmi, logickými vstupnými bodmi a napájacími bodmi. Tieto prepojenia sú osobitne navrhnuté pre každý aplikačný variant PRK 0xx a montujú sa vo výrobe. Doska je šesťbodove uchytená v pevnej skrinke z oceľového plechu. Skrinka je povrchovo upravená tmavou syntetickou vypaľovaciou farbou. Na regulátore nie je žiadny ovládací ani signalizačný prvok. Na pravej bočnej stene každého regulátora je 25-pólový Sub-D konektor pre servisný terminál REGONIK ST812, ktorým možno diagnostikovať každý regulačný systém s regulátorom REGONIK PRK0xx. Na čelnej stene regulátorov je vytlačený návod na diagnostiku a suchý zips na uchytenie terminálu.

Programovateľné regulátory kúrenia nultej generácie REGONIK PRK 0xx, vďaka programovateľnosti a pružne meniteľnej konštrukcii, sú určené pre rozsiahle použitie. Umožňujú jednoducho a efektívne naprojektovať nové výkonné regulačné systémy s jednosmerným ovládacím napätím 24V alebo 48V. Vhodné sú najmä na reguláciu klímy do nových alebo modernizovaných osobných železničných vozňov, ale aj na rekonštrukciu systému regulácie kúrenia a vetrania všetkých starších typov osobných železničných vozňov. Regulátory sa majú montovať do uzamknutého priestoru rozvádzača alebo do iného vhodného objektu, ktorý ich chráni proti poškodeniu.

Sortiment doteraz vyrábaných regulátorov REGONIK PRK 0xx a ich určenie:

PRK 01: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 01 je určený na riadenie elektrického aj parného kúrenia a vetrania. Použitý je v osobných železničných vozňoch ŽSR radu YB/70 Aa ,Ba a v odvodených typoch s teplovzdušným agregátom VEB-MAB-Schkeuditz s ovládacím napätím 24V. Regulátor obslúži aj funkciu teplotnej ochrany agregátu systémom REGONIK, keď sa regulačný systém doplní o doskou pamäťového relé REGONIK DPR 01 s príslušenstvom.

PRK 011: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 011 je určený na riadenie elektrického aj parného kúrenia a vetrania s ovládacím napätím 24V s možnosťou centrálnej korekcie nominálnej teploty +23°C o +2°C v priestore pre cestujúcich. Použitý je v ležadlových železničných vozňoch ŽSR radu YB/70 Bc a v odvodených typoch s teplovzdušným agregátom VEB-MAB-Schkeuditz. Regulátor obslúži aj funkciu teplotnej ochrany agregátu systémom REGONIK, keď sa regulačný systém doplní o doskou pamäťového relé REGONIK DPR 01 s príslušenstvom.

PRK 012: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 012 je určený na riadenie elektrického kúrenia a vetrania s ovládacím napätím 24V s možnosťou centrálnej korekcie nominálnej teploty +23°C o +2°C v priestore pre cestujúcich. Použitý je v modernizovaných železničných vozňoch ČD radu Aee, Bee a Beer s teplovzdušným agregátom HAGENUK alebo VEB-MAB-Schkeuditz a v upravených vozňoch ŽSR radu BD a Bte s teplovzdušným agregátom MAB. Regulačný program MAB alebo HAGENUK sa vyberá zapojením adresy v kábeláži. Regulátor obsahuje aj pamäťové relé a programovú podporu pre funkciu teplotnej ochrany agregátu systémom REGONIK.

PRK 013: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 013 je určený na riadenie elektrického aj naftového kúrenia a vetrania s ovládacím napätím 24V v železničných vozňoch Slovenskej Pošty s agregátom VEB-MAB-Schkeuditz. Agregát má elektrické teleso kúrenia a vodný výmenník tepla s malým vodným okruhom od naftového kotla. Regulátor má možnosť centrálnej korekcie nominálnej teploty +23°C o +2°C v priestore kancelárie a obsahuje pamäťové relé s programovou podporou pre funkciu teplotnej ochrany agregátu systémom REGONIK.

PRK 016: Programovateľný regulátor klimatizácie REGONIK PRK 016 je určený na riadenie kúrenia, vetrania a chladenia vo veľkopriestorových železničných vozňoch s ovládacím napätím 24V. Použitý je v modernizovaných komfortných vozňoch MÁV radu ARp 84-41. Regulátor má možnosť centrálnej korekcie nominálnej teploty +23°C o +2°C v priestore pre cestujúcich a obsahuje pamäťové relé s programovou podporou pre funkciu teplotnej ochrany agregátu systémom REGONIK. Regulátor zabezpečuje spoluprácu a diagnostiku teplovzdušného agregátu v ktorom sú tri elektrické telesá kúrenia a chladiaci výparník, s kondenzačnou jednotkou a centrálnym zdrojom energie.

PRK 017: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 017 je určený na riadenie elektrického kúrenia a vetrania s ovládacím napätím 24V s možnosťou centrálnej korekcie nominálnej teploty + 23°C o ± 2°C v priestore pre cestujúcich. Použitý je v upravených železničných vozňoch ČD , ŽSSK s teplovzdušným agregátom HAGENUK alebo VEB-MAB-Schkeuditz . Regulačný program MAB alebo HAGENUK sa vyberá zapojením adresy v kábeláži. Regulátor obsahuje aj pamäťové relé a programovú podporu pre funkciu teplotnej ochrany agregátu systémom REGONIK . Regulátor má možnosť riadiť funkciu TEMPEROVANIE a udržiavať vnútornú teplotu vzduchu medzi + 3°C až + 9°C.

PRK 02: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 02 je určený na riadenie elektrického kúrenia a vetrania v osobných železničných vozňoch ŽSR radu Bt s ovládacím napätím 48V. Ovláda teplovzdušný agregát s tromi elektrickými telesami kúrenia a recirkulačnú klapku.

PRK 021: Programovateľný regulátor kúrenia REGONIK PRK 021 je určený na riadenie elektrického kúrenia a vetrania v modernizovaných elektrických súpravách ŽSR radu 560 s ovládacím napätím 48V. Ovláda stropný teplovzdušný agregát a podlažné priamosálajúce telesá v motorových aj vo vložených vozňoch.

Technické parametre:

 • prevádzkové napájacie napätie 16 až 64V jednosmerných
 • príkon regulátora bez záťaže max. 8W
 • maximálne zvlnenie napájacieho napätia 20Všš
 • maximálne prúdové zaťaženie jednej pružnej svorky 10A
 • maximálne prúdové zaťaženie jedného kontaktu konektora 10A
 • maximálne prúdové zaťaženie kontaktu výstupného relé:
  • pre výstupy 1 až 6: 10A
  • pre výstupy 7 a 8: 10A (pre 1x prepínacie), 6A (pre 2x prepínacie)
 • menovitý výstupný prúd prúdových výstupov 7 a 8 12mA + 4mA
 • vstupné napätie binárnych vstupov 24/48V pre úroveň L UIL<4V * vstupné napätie binárnych vstupov 24/48V pre úroveň H UIH>16V
 • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 80V
 • prevádzková teplota -30°C ÷ +60°C
 • rozmery 462x154x68 mm
 • hmotnosť bez príslušenstva 2kg
 • predpokladaná životnosť na jedno výstupné relé min. 106 zopnutí
 • krytie IP 20

V tejto kategórii

Programovateľný modulárny regulátor PMR20xx
 

Programovateľný regulátor Regonik  PMR20xx je mododulárny regulátor druhej generácie určený pre reguláciu klimatizácie  osobných vozňov v súlade s podmienkami stanovenými v kodexe…

Programovateľný modulárny regulátor PMR1xx
 

Popis prístroja, konštrukčné riešenie a použitie: Programovateľný modulárny regulátor klimatizácie REGONIK PMR100 je mikroprocesorový modulárny elektronický prístroj, ktorý podľa vopred…

Programovateľný regulátor PRK0xx
 

Popis a konštrukčné riešenie: Programovateľné regulátory kúrenia nultej generácie REGONIK PRK 0xx sú elektronické prístroje riadené mikroprocesorom, určené pôvodne pre…