Elektronický termostat EPT01

TENTO PRODUKT UŽ AKTUÁLNE NIE JE K DISPOZÍCII!

ČOSKORO NÁJDETE V NAŠOM PORTFÓLIU JEHO NÁHRADU Z RADOV POSLEDNEJ GENERÁCIE VÝVOJA SPOLOČNOSTI REGONIK.

Určenie:

Elektronický priestorový termostat REGONIK EPT 01 je určený pre železničné vozne osobnej prepravy na riadenie spôsobu kúrenia.

EPT 01 EPT 01 EPT 01 - schéma EPT 01 – schéma

Predkurovanie je intenzívny spôsob kúrenia bez prívodu čerstvého vzduchu. EPT 01 spúšťa predkurovanie pri poklese priestorovej teploty pod +19°C. Po dosiahnutí +23°C priestorovej teploty ukončuje predkurovanie a prepína na riadené kúrenie s prívodom čerstvého vzduchu.

Elektronický priestorový termostat REGONIK EPT 01 umožňuje:

  • nahradiť drahé a krehké ortuťové kontaktné teplomery v regulačnom systéme kúrenia a vetrania starších železničných vozňov a tak zvýšiť ich spoľahlivosť a vandaluvzdornosť.
  • zapojiť výstup s otvoreným kolektorom do starších reléovo-stykačových regulačných systémov s pracovným napätím až do 80Vjs. Výstup je skratuvzdorný, chránený prúdovým obmedzením nad 300mA.

Technické parametre:

  • príkon bez záťaže max. 1W
  • prevádzkové napájacie napätie 16,8V až 32V
  • odolnosť voči zvlneniu napájacieho napätia až 20Všš a prepólovanie zdroja do 80V
  • prevádzkové zaťaženie výstupu max. 300mA
  • presnosť nastavenia ±0,5°C

V tejto kategórii

Elektronický termostat EPT01
 

TENTO PRODUKT UŽ AKTUÁLNE NIE JE K DISPOZÍCII! ČOSKORO NÁJDETE V NAŠOM PORTFÓLIU JEHO NÁHRADU Z RADOV POSLEDNEJ GENERÁCIE VÝVOJA…

Elektronický termostat EPT02
 

TENTO PRODUKT UŽ AKTUÁLNE NIE JE K DISPOZÍCII! ČOSKORO NÁJDETE V NAŠOM PORTFÓLIU JEHO NÁHRADU Z RADOV POSLEDNEJ GENERÁCIE VÝVOJA…