Vlakové rozhlasové ústredňe VRU250C, SRU250C, RRU250C

Určenie:

VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE xRU250C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na ozvučenie priestorov pre cestujúcich. Spĺňajú všetky ustanovenia kódexu UIC568 a vyhovuje požiadavkám EN 50151.

Popis:

Kompaktná panelová rozhlasová ústredňa 2. generácie REGONIK zabezpečuje modernizovanú náhradu ústrední Regonik 1. generácie. Podľa UIC568 je možné zostaviť:

 • Rušňovú rozhlasovú ústredňu RRU250C,
 • Vozňovú rozhlasovú ústredňu VRU250C,
 • Služobnú rozhlasovú ústredňu SRU250C.

Na prednom paneli ústredne je riadiaci telefónny prístroj s ovládacími a signalizačnými prvkami ústredne a zásuvka DIN-6 pre pripojenie hlásiča MP3. Z chrbtovej strany sú prípojné kontakty typu WAGO pre pripojenie napájania, pre 8+1 vodičov priebežného informačného vedenia podľa UIC558, pre programový vstup z autorádia alebo iného zdroja a 9-pólová SUB-D zásuvka so signálmi podľa kódexu UIC568 pre mobilný hudobný a hovorový prístroj. Ústredňu treba namontovať na vhodné miesto s prístupom pre sprievodcov. V prípade potreby je možné ústredňu inštalovať oddelene do rozvádzača a riadiaci telefónny prístroj na ergonomicky prístupné miesto. V prípade prepojenia celého vlaku priebežným vedením podľa kódexu UIC558 a za predpokladu že celý vlak je vybavený rozhlasovým zariadením podľa kódexu UIC568, ústredňa v danom vozni takého vlaku umožňuje personálu vlaku:

 • Navoliť a uskutočniť telefonické spojenie personálu vlaku.
 • Vysielanie hlásenia pre cestujúcich. Začiatok hlásenia je oznamovaný trojtónovým gongom.
 • Ústredňa má možnosť voľby hlásenia do celého vlaku alebo len do miestneho vozňa (voľba prepínačom adresy „vozeň / vlak“).
 • Počas hlásenia je automaticky generovaný aj signál funkcie priority, ktorý preruší prípadnú reprodukciu z programového kanála, zapne hlásenie a nastaví hlasitosť reprodukcie na maximálnu bez ohľadu na nastavené polohy regulátorov hlasitosti programu (tzv. nútený posluch).
 • Počas živého hlásenia z miestneho vozňa umožňuje vyslať do miestneho vozňa príkaz „MUTE“ na umlčanie k mikrofónu akusticky blízkych reproduktorov, aby sa zabránilo vzniku neželanej akustickej spätnej väzby.
 • Pripojenie mobilného hudobného a hovorového prístroja podľa kapitoly 4 kódexu UIC568 cez 8-pólový konektor podľa prílohy 3 kódexu UIC568.

Naviac voči odporúčaniu UIC 568 ústredňa REGONIK VRU250C umožňuje:

 • Pripojiť priamo (bez 8-pólového UIC-konektora) autorádio, prehrávač, alebo iný zdroj programového signálu (hudby, nahovoreného textu a pod).
 • Adresovanie vysielaného programu do celého vlaku alebo len do miestneho vozňa.
 • Automatickú centrálnu reguláciu hlasitosti reprodukcie pre miestny vozeň v závislosti od celkového hluku vo vozni v okolí ústredne.
 • Možnosť zmeny vzájomného blokovania, vzniku spojení a priorít podľa potreby zákazníka aj odlišne od odporúčania UIC (napr. pre mestskú dopravu, horskú železnicu, … a pod.) jednoduchou zmenou programového vybavenia cez prístupný programovací konektor.

Na ovládacom telefónnom prístroji sú tieto ovládacie a signalizačné prvky:

 • „S“ -prepínač vozeň – vlak pre nasmerovanie hlásenia
 • „C“ -tlačidlo voľby služobného telefónneho spojenia s centrálou (s vlakvedúcim)
 • „L“ -tlačidlo voľby komunikácie s lokomotívou (s rušňovodičom)
 • „A“ -tlačidlo pre vysielanie hlásenia
 • LED „AOC“ -oznamujúca obsadenie linky hlásením
 • LED „TOC“ -oznamujúca obsadenie telefónu
 • „HC“ -hovorové tlačidlo pre zapnutie mikrofónu na mikrotelefóne
 • „GU“ -vypínač na závese mikrotelefónu pre kľudový stav
 • LED „C“ -signalizácia telefónneho spojenia s centrálou „C“
 • LED „L“ -signalizácia telefónneho spojenia s lokomotívou „L“
 • LED-„A“ -signalizácia atívneho stavu tlačidla „A“
 • LED „AOC“ – oznamujúca obsadenie linky hlásením
 • LED „POC“ -oznamujúca obsadenie linky programom
 • LED „PON“ -signalizácia pohotovostného stavu zapnuté
 • LED „ERR“ -signalizácia poruchy v napájaní
 • „PGM“ -prepínač vozeň-vlak pre smerovanie programu

Technické parametre:

 • prevádzkové napájacie napätie 16,8 až 32V
 • maximálne zvlnenie napájacieho napätia pri 24Vjs max.8V šš
 • príkon rozhlasovej ústredne bez záťaže max. 1W
 • vstup pre autorádio symetrický, galvanicky oddelený, vstupná impedancia min 20 kOhm
 • menovité vstupné napätie pre autorádio 300mV až 6,2V nastaviteľný
 • vstup pre MP3-hlásič nesymetricý
 • menovité vstupné napätie pre MP-3 hlásič 20 mV až 50 mV
 • vstup pre hudobný prístroj symetrický, vstupná impedancia 200 Ohm
 • vstupná impedancia pre vstup UIC1,2 min.10kOhm/1vozeň
 • menovité vstupné napätie pre vstup UIC1,2 2,0V
 • odstup signál/šum predzosilňovača min.60dB pri skratovanom vstupe pre mikrofón
 • menovité výstupné napätie merané na linkových výstupoch 2,0V
 • vstupné cesty pre mikrofón, MP3-hlásič a program vybavené limitérom
 • zmena výstupného napätia max. +1dB pri zmene vstupného napätia +35dB
 • nábehová časová konštanta 0,01s
 • odbehová časová konštanta 1,0s
 • harmonické skreslenie max.0,5%
 • frekvenčná charakteristika predzosilňovača 300Hz ÷ 8kHz ±3dB
 • výstupné linky:
  • vnútorná vozňová (AUDIO) nesymetrická s automatickou reguláciou
  • vlaková (UIC1,2) symetrická, symetria min. 45dB
 • menovité výstupné napätie 2,0V (0dB)
 • výstupný odpor linkového zosilňovača v ústredni max. 20 Ohm
 • automatická regulácia výstupu AUDIO 3-stupňová -12dB, -6dB, 0dB individuálne nastaviteľný prah hluku
 • harmonické skreslenie mikrofónnej aj programovej cesty merané na linkových výstupoch v pásme 300Hz až 8kHz, pri výstupnom napätí 2V, bez účinku limitéra max. 0,3%
 • menovité výstupné napätie koncového nf-zosilňovača 5,0 V
 • maximálny výkon koncového nf-zosilňovača 50VA / 0,5 Ohm, sínus
 • ochrana výstupu výkonového nf-zosilňovača proti skratu a prehriatiu
 • ochrana proti prepólovaniu napájacieho napätia do 80V
 • ochrana ústrední proti prepätiu napájacieho napätia nad 36V
 • prípojné body svorky WAGO pre Cu vodiče 0,75 ÷ 2,5 mm2
 • prevádzková teplota –30°C až +60°C
 • rozmery: v =330, š =140, h =120
 • hmotnosť 3kg

V tejto kategórii

Testér brzdových funkcií TBV01-UIC podľa UIC pre prípojné vozidlá
 

Testér brzdových funkcií pre prípojné vozidlá UIC REGONIK TBV01-UIC, výkresové číslo RG 126 21 00 (ďalej testér), je elektronické zariadenie…

Vlakové rozhlasové ústredne kompaktné: Regonik RRU253C, VRU253C, SRU253C
 

VLAKOVÉ ROZHLASOVÉ ÚSTREDNE XRU253C sú kompaktné ústredne určené pre železničné koľajové vozidlá, pre ucelené motorové aj elektrické jednotky na ozvučenie…

Testér brzdových funkcií HDV podľa UIC: TBH01-UIC
 

Testér brzdových funkcií HDV podľa UIC (ďalej testér) je elektronické zariadenie určené pre preskúšanie funkcií zariadenia ktoré riadi elektropneumatické brzdenie…

Diaľkové blokovanie hlásiča DBH03
 

Určenie: Diaľkové blokovanie hlásiča REGONIK DBH03 je jednotka určená pre prispôsobenie zdroja akustického signálu, napr. digitálneho hlásiča na informačné priechodzie…