Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC-V 541-5

Brzdový kábel podľa UIC 541-5

Konštrukcia

FRNC, LSOH, LSFROH, s prevádzkovou požiarnou odolnosťou 120 min.

VK-UIC 541-5

  1. 4 žily s prierezom 10 mm2 , označené 1 až 4 , hrúbka izolácie 1 mm
  2. 2 žily s prierezom 6 mm2 , označené A a B, hrúbka izolácie 0,8 mm
  3. 1 žila s prierezom 2,5 mm2 , označená D, hrúbka izolácie 0,6 mm
  4. 1 tienený a oplášťovaný pár dvoch žíl s prierezom 0,75 mm2, označený X(biela) a Y(čierna)
  5. výplň
  6. plášť z TPE, odolný voči ohňu , max. priemer 33,5 mm

Technické vlastnosti

A. Elektrické vlastnosti podľa UIC 895, UIC 558 Žily
(4×10) (2×6) (1×2,5) X-Y (1×2)
A. 1 Odpor jadra pri 20°C max. 1,91 Ω/km max. 3,30 Ω/km max. 7,98 Ω/km max. 26,00 Ω/km
A. 2 Izolačný odpor pri 20°C min. 100 MΩ/km
A. 3 Skúšobné napätie 1500 V, 50Hz, 1min
A. 4 Kapacita (1MHz) X-Y
Kapacita (1MHz) X-S, Y-S
max. 65pF/m
max. 120pF/m
A. 5 Vlnová impedancia 120±12 Ω
A. 6 Transferová impedancia max. 0,03 Ω/m
A. 7 Tlmenie (1MHz)
Tlmenie (2MHz)
max. 12dB/km
max. 14dB/km
B. Mechanické vlastnosti podľa UIC 558 Žily Kábel
(4×10) (2×6) (1×2,5) X-Y (1×2)
B. 1 Prierez jadra 10 mm2 6 mm2 2,5 mm2 0,75 ± 0,05 mm2
B. 2 Počet drôtov v lanku min. 19
B. 3 Zákrut min. 12/m min. 10/m

Balenie, dodávanie a skladovanie

Káble sa dodávajú vo výrobných dĺžkach na drevených alebo kovových bubnoch. Kratšie dĺžky môžu byť dodávané aj v kruhoch. Na bubon môže byť navinutá len jedna dĺžka. Káble budú zaistené proti samovoľnému rozvinutiu. Z celkového dodaného množstva objednaných káblov môže byť 10 % z objednaného množstva dodané v kratších ako objednaných dĺžkach. Konce káblov musia byť vhodne zaistené proti vnikaniu vlhkosti do duše kábla. Káble môžu byť skladované na voľnom priestranstve, alebo v skladoch. Nesmú byť vystavené sálavému teplu a nesmú byť skladované spoločne s horľavými kvapalinami alebo rozpúšťadlami alebo s výrobkami, ktoré ich obsahujú.

Prevádzkové podmienky

Rozsah dovolených teplôt pre pokládku a montáž je -15°C až +70°C. Prevádzkové a skladovacie teploty môžu byť od -25°C (krátkodobo -40°C) do +90°C. Najmenší dovolený polomer ohybu kábla pri pokládke a montáži je 10 násobok priemeru kábla nad plášťom.

V tejto kategórii

Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC Použitie Káble VK-UIC…

Dvojžilový kábel VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia 4 žily s prierezom 10 mm2 , označené 1 až 4 , hrúbka izolácie…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC-V 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia FRNC, LSOH, LSFROH, s prevádzkovou požiarnou odolnosťou 120 min. 4 žily s prierezom 10…