Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania
a informácií v osobných vozňoch RIC

Prevedenie

FRNC

Použitie

Káble VK-UIC 1 x 2 x 0,75 sa používajú na dátový prenos informácií medzi RIC vozdilami osobnej dopravy. Sú určené pre prechodové vedenia. Káble zodpovedajú požiadavkám kódexu UIC558 čl. 2.3.

Konštrukcia

VK-UIC 1 x 2 x 0,75

VK-UIC 1 x 2 x 0,75

  1. Pocínované alebo postriebrené Cu lanko
  2. EPR izolácia, bezhalogénová polymérna báza
  3. Vrstva PET fólie
  4. Opletenie páru
  5. Vrstva PET fólie
  6. Výplňový EPR element, bezhalogénová polymérna báza
  7. Plášť z TPE odolný voči ohňu, bezhalogénová polymérna báza

X-Y: Skrútený pár

Značenie žíl v kábli:

Žila Označenie
X biela
Y čierna

Technické vlastnosti

A. Elektrické vlastnosti Žily
X – Y (1 x 2)
A. 1 Odpor jadra pri 20 °C max. 0,026 Ω/m
A. 2 Izolačný odpor pri 20 °C min. 100 MΩ/km
A. 3 Skúšobné napätie 1 500V, 50 Hz, 15 sek.
A. 4 Kapacita (1 MHz) X-Y
Kapacita(1 MHz) X-S, Y-S
max. 65 pF/m
max. 120 pF/m
A. 5 Vlnová impedancia 120 ± 12 Ω
A. 6 Transferová impedancia max. 0,03 Ω/m
A. 7 Tlmenie(1MHz)
Tlmenie(2MHz)
max. 12 dB/km
max. 14 dB/km
B. Mechanické vlastnosti
B. 1 Prierez jadra 0,75 ± 0,05 mm2
B. 2 Počet drôtov v lanku min. 19
B. 3 Zákrut min. 12/m
B. 4 Hustota opletenia min. 90 %

Prevádzkové podmienky

Rozsah dovolených teplôt pre pokládku a montáž je -25°C až +90°C. Prevádzkové a skladovacie teploty môžu byť od -40°C do +90°C. Najmenší dovolený polomer ohybu kábla pri pokládke a montáži je 10 násobok priemeru kábla nad plášťom.

Balenie, dodávanie a skladovanie

Káble sa dodávajú vo výrobných dĺžkach na drevených alebo kovových bubnoch. Kratšie dĺžky môžu byť dodávané aj v kruhoch.Na bubon môže byť navinutá len jedna dĺžka. Káble budú zaistené proti samovoľnému rozvinutiu. Z celkového dodaného množstva objednaných káblov môže byť 10 % z objednaného množstva dodané v kratších ako objednaných dĺžkach. Konce káblov musia byť vhodne zaistené proti vnikaniu vlhkosti do duše kábla. Káble môžu byť skladované na voľnom priestranstve, alebo v skladoch. Nesmú byť vystavené sálavému teplu a nesmú byť skladované spoločne s horľavými kvapalinami alebo rozpúšťadlami alebo s výrobkami, ktoré ich obsahujú.

V tejto kategórii

Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC Použitie Káble VK-UIC…

Dvojžilový kábel VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia 4 žily s prierezom 10 mm2 , označené 1 až 4 , hrúbka izolácie…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC-V 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia FRNC, LSOH, LSFROH, s prevádzkovou požiarnou odolnosťou 120 min. 4 žily s prierezom 10…