Dvojžilový kábel VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC

Prevedenie

FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas požiaru

Certifikáty

EN60332-1-2.2004; EN50268-1.1999; EN50266-2-4.2001; EN50200.2006

Použitie

Káble VK-UIC –V- 1 x 2 x 0,75 sa používajú na prenos informácií a diaľkové ovládanie medzi hnacím vozidlom a vozňami. Sú určené pre prechodové vedenia vo vozňoch RIC. Káble zodpovedajú požiadavkám UIC Kódexu 558 čl. 2.3.

Konštrukcia

VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75

VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75

  1. Pocínované alebo postriebrené Cu lanko
  2. Protipožiarna bariéra zo sľudovej pásky a EPR izolácia na bezhalogénnej polymérnej báze
  3. Vrstva PET fólie
  4. Opletenie páru
  5. Vrstva PET fólie
  6. Výplňový EPR element, bezhalogénová polymérna báza
  7. Plášť z TPE odolný voči ohňu, bezhalogénová polymérna báza

X-Y: Skrútený pár

Značenie žíl v kábli:

Žila Označenie
X biela
Y čierna

Technické vlastnosti

A. Elektrické vlastnosti Žily
X – Y (1 x 2)
A. 1 Odpor jadra pri 20 °C max. 0,026 Ω/m
A. 2 Izolačný odpor pri 20 °C min. 100 MΩ/km
A. 3 Skúšobné napätie 1 500V, 50 Hz, 15 sek.
A. 4 Kapacita (1 MHz) X-Y
Kapacita(1 MHz) X-S, Y-S
max. 65 pF/m
max. 120 pF/m
A. 5 Vlnová impedancia 120 ± 12 Ω
A. 6 Transferová impedancia max. 0,03 Ω/m
A. 7 Tlmenie(1MHz)
Tlmenie(2MHz)
max. 12 dB/km
max. 14 dB/km
B. Mechanické vlastnosti
B. 1 Prierez jadra 0,75 ± 0,05 mm2
B. 2 Počet drôtov v lanku min. 19
B. 3 Zákrut min. 12/m
B. 4 Hustota opletenia min. 90 %

Prevádzkové podmienky

Rozsah dovolených teplôt pre pokládku a montáž je – 25 °C až + 90 °C.
Prevádzkové a skladovacie teploty môžu byť od – 40 °C do + 90 °C. Prevádzka zaručená min. 120 min.počas požiaru.
Najmenší dovolený polomer ohybu kábla pri pokládke a montáži je 10 násobok priemeru kábla nad plášťom.

Balenie, dodávanie a skladovanie

Káble sa dodávajú vo výrobných dĺžkach na drevených alebo kovových bubnoch. Kratšie dĺžky môžu byť dodávané aj v kruhoch. Na bubon môže byť navinutá len jedna dĺžka. Káble budú zaistené proti samovoľnému rozvinutiu. Z celkového dodaného množstva objednaných káblov môže byť 10 % z objednaného množstva dodané v kratších ako objednaných dĺžkach. Konce káblov musia byť vhodne zaistené proti vnikaniu vlhkosti do duše kábla. Káble môžu byť skladované na voľnom priestranstve, alebo v skladoch. Nesmú byť vystavené sálavému teplu a nesmú byť skladované spoločne s horľavými kvapalinami alebo rozpúšťadlami alebo s výrobkami, ktoré ich obsahujú.

V tejto kategórii

Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC Použitie Káble VK-UIC…

Dvojžilový kábel VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia 4 žily s prierezom 10 mm2 , označené 1 až 4 , hrúbka izolácie…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC-V 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia FRNC, LSOH, LSFROH, s prevádzkovou požiarnou odolnosťou 120 min. 4 žily s prierezom 10…