Šestnásťžilový kábel VK-UIC 4 x 4 x 1

16-žilový tienený kábel pre prechodové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC.

Prevedenie

FRNC

Použitie

Káble VK-UIC 4 x 4 x 1 sa používajú pre prenos hlasových, textových, obrazových a dátových informácií analógovými alebo digitálnymi signálmi. Sú určené pre prechodové vedenia vo vozňoch RIC podľa kódexu UIC 558.

Konštrukcia

VK-UIC 4 x 4 x 1

VK-UIC 4 x 4 x 1

  1. Pocínované alebo postriebrené Cu lanko
  2. EPR izolácia
  3. Štyri izolované žily, stočené do štvorky
  4. Štvorka, ovinutá PET fóliou
  5. Duša kábla je opletená pocínovaným Cu drôtom
  6. Vrstva PET fólie
  7. Výplňový EPR element
  8. Plášť z TPE, odolný voči ohňu

Značenie žíl v kábli:

Žila Označenie
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 Tienenie
14 14
15 15
16 16
20 Rezerva

Technické vlastnosti

A. Elektrické vlastnosti Žily
4×4
A. 1 Odpor jadra pri 20 °C max. 0,020 Ω/m
A. 2 Izolačný odpor pri 20 °C min. 100 MΩ/km
A. 3 Skúšobné napätie 1 500V, 50 Hz, 15 sek.
B. Mechanické vlastnosti Kábel
B. 1 Prierez jadra 1 + 0,10 – 0,05 mm2
B. 2 Počet drôtov v lanku min. 19
B. 3 Zákrut min. 4/m min. 10/m
B. 4 Pokrytie duše kábla opletom min. 90 %

Výška číselnej značky: min. 4 mm
Vzdialenosť medzi značkami: max. 40 mm
Poloha vodičov v kábli: viď obrázok

Prevádzkové podmienky

Rozsah dovolených teplôt pre pokládku a montáž je -25°C až +90°C. Prevádzkové a skladovacie teploty môžu byť od -40°C do +90°C. Najmenší dovolený polomer ohybu kábla pri pokládke a montáži je 10 násobok priemeru kábla nad plášťom

Balenie, dodávanie a skladovanie

Káble sa dodávajú vo výrobných dĺžkach na drevených alebo kovových bubnoch. Kratšie dĺžky môžu byť dodávané aj v kruhoch. Na bubon môže byť navinutá len jedna dĺžka. Káble budú zaiste-né proti samovoľnému rozvinutiu. Z celkového dodaného množstva objednaných káblov môže byť 10 % z objednaného množstva dodané v kratších ako objednaných dĺžkach. Konce káblov musia byť vhodne zaistené proti vnikaniu vlhkosti do duše kábla. Káble môžu byť skladované na voľnom priestranstve, alebo v skladoch. Nesmú byť vystavené sálavému teplu a nesmú byť skladované spo-ločne s horľavými kvapalinami alebo rozpúšťadlami alebo s výrobkami, ktoré ich obsahujú.

V tejto kategórii

Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC Použitie Káble VK-UIC…

Dvojžilový kábel VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia 4 žily s prierezom 10 mm2 , označené 1 až 4 , hrúbka izolácie…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC-V 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia FRNC, LSOH, LSFROH, s prevádzkovou požiarnou odolnosťou 120 min. 4 žily s prierezom 10…