Šestnásťžilový kábel VK-UIC-V 4 x 4 x 1

Kábel pre vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC

Prevedenie

FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas horenia

Certifikáty

EN60332-1-2.2004; EN50268-1.1999; EN50266-2-4.2001; EN50200.2006

Použitie

Káble VK-UIC –V- 4 x 4 x 1 sa používajú pre prenos hlasových, textových, obrazových a dátových informácií analógovými alebo digitálnymi signálmi. Sú určené pre prechodové vedenia vo vozňoch RIC podľa kódexu UIC 558.

Konštrukcia

VK-UIC-V 4 x 4 x 1

VK-UIC-V 4 x 4 x 1

  1. Pocínované alebo postriebrené Cu lanko
  2. Protipožiarna bariéra zo sľudovej pásky a EPR izolácia na bezhalogénnnej polymérnej báze
  3. Štyri izolované žily, stočené do štvorky
  4. Štvorka, ovinutá PET fóliou
  5. Duša kábla je opletená pocínovaným Cu drôtom
  6. Vrstva PET fólie
  7. Výplňový EPR element
  8. Plášť z TPE, odolný voči ohňu

Značenie žíl v kábli:

Žila Označenie
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 Tienenie
14 14
15 15
16 16
20 Rezerva

Technické vlastnosti

A. Elektrické vlastnosti Žily
4×4
A. 1 Odpor jadra pri 20 °C max. 0,026 Ω/m
A. 2 Izolačný odpor pri 20 °C min. 100 MΩ/km
A. 3 Skúšobné napätie 1 500V, 50 Hz, 15 sek.
B. Mechanické vlastnosti Žily
4×4
Kábel
B. 1 Prierez jadra 1 + 0,10 – 0,05 mm2
B. 2 Počet drôtov v lanku min. 19
B. 3 Zákrut min. 4/m min. 10/m
B. 4 Pokrytie duše kábla opletom min. 90 %

Výška číselnej značky: min. 4 mm
Vzdialenosť medzi značkami: max. 40 mm
Poloha vodičov v kábli: viď obrázok

Prevádzkové podmienky

Rozsah dovolených teplôt pre pokládku a montáž je – 25 °C až + 90 °C. Prevádzkové a skladovacie teploty môžu byť od – 40 °C do + 90 °C. Prevádzka zabezpečená min. 120 min. počas požiaru. Najmenší dovolený polomer ohybu kábla pri pokládke a montáži je 10 násobok priemeru kábla nad plášťom.

Balenie, dodávanie a skladovanie

Káble sa dodávajú vo výrobných dĺžkach na drevených alebo kovových bubnoch. Kratšie dĺžky môžu byť dodávané aj v kruhoch. Na bubon môže byť navinutá len jedna dĺžka. Káble budú zaistené proti samovoľnému rozvinutiu. Z celkového dodaného množstva objednaných káblov môže byť 10 % z objednaného množstva dodané v kratších ako objednaných dĺžkach. Konce káblov musia byť vhodne zaistené proti vnikaniu vlhkosti do duše kábla. Káble môžu byť skladované na voľnom priestranstve, alebo v skladoch. Nesmú byť vystavené sálavému teplu a nesmú byť skladované spoločne s horľavými kvapalinami alebo rozpúšťadlami alebo s výrobkami, ktoré ich obsahujú.

V tejto kategórii

Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC Použitie Káble VK-UIC…

Dvojžilový kábel VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75
 

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC Prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH, prevádzka min. 120 min. počas…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia 4 žily s prierezom 10 mm2 , označené 1 až 4 , hrúbka izolácie…

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC-V 541-5
 

Brzdový kábel podľa UIC 541-5 Konštrukcia FRNC, LSOH, LSFROH, s prevádzkovou požiarnou odolnosťou 120 min. 4 žily s prierezom 10…