Referencie

 • Rekonštrukcia vykurovacieho systému prevádzkovaných osobných vozňov ZSSK, ČD
  • oddielové s kombinovaným odporovým a teplovzdušným kúrením a vetraním
  • oddielové aj veľkopriestorové s teplovzdušným kúrením a vetraním
  • poštové s kombinovaným naftovým a elektrickým teplovzdušným kúrením a vetraním
 • Aplikácia regulácie kúrenia, vetrania a chladenia v nových a modernizovaných železničných vozňoch ZSSK, ČD, a MAV
  • oddielové aj veľkopriestorové vozne s teplovzdušným kúrením a vetraním s diagnostikou
  • oddielové aj veľkopriestorové vozne klimatizované s diagnostikou
 • Rekonštrukcia alebo doplnenie vlakového rozhlasového zariadenia do prevádzkovaných vozňov ZSSK a ČD – náhrada španielských rozhlasových ústrední firmy SEPSA
  • veľkopriestorové aj oddielové vozne
  • ležadlové a lôžkové vozne spolu so zabezpečovacím zariadením
 • Aplikácia vlakového rozhlasového zariadenia v nových a modernizovaných vozňoch ZSSK a ČD
  • veľkopriestorové aj oddielové vozne
 • Aplikácia automatického akustického a optického informačného systému v elektrických jednotkách Tatranskej elektrickej železnici, v dieselových motorových jednotkách Radu 840 a Radu 812 pre ZSSK.
 • Aplikácia prvkov rozhlasu, jednotky premostenia záchrannej brzdy, 2-ž, 16-ž, 18-ž UIC kábla s regulačnými prvkami v lokomotívach a vo vozňoch ZSSK, ČD
 • Dodávky testérov priebežných vedení TPV18 pre ČD, ZSSK, MÁV, Bombardier-MÁV Dunakeszi, ŽOS Vrútky, Grécke železnice
 • Dodávky náhradných dielov – rozhlasovej ústredne za ústredne „Sepsa“ pre ČD, + servopohony, UIC káble pre ČD, ŽOS České Velenice, MOVO Plzeň, ZSSK, ŽOS Vrútky, ŽOS Trnava, ZNTK Nowy Sacz Polsko, …

Nie je možné pridávať komentáre.

Novinky

Czech Raildays 2017
4. mája 2017

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Navštívte nás v stánku C09 na vonkajšej výstavnej ploche.

InnoTrans 2016
7. septembra 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb InnoTrans 2016 v Berlíne v dňoch 20.9.2016 až 23.9.2016.

Radi Vás privítame v našej expozícii ktorú nájdete v hale 11.2, stánok č. 202 Berlínskeho výstaviska Messe Berlin, kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Czech Raildays 2017
31. mája 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Radi Vás privítame v našej expozícii – stánok č. C08 – kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Certifikácia ISO
1. decembra 2015

Prebehla úspešná recertifikácia ISO 9001/2011 spoločnosťou TUV NORD, ktorá potvrdila našu odbornú spôsobilosť do roku 2018 viď certifikáty.

Bloky riadenie bŕzd BRB
5. apríla 2011

Pre lokomotívy radu 757 bol vyvinutý združený modulárny blok rozhlasu a bŕzd MRB01 a úspešne odskúšaný v lokomotíve na okruhu VÚŽ ČR