Produkty

Regulačná technika

Spoločnosť ponúka nmožstvo rôznych typov regulátorov pre regoláciu kúrenia, vetrania a chladenia na rôznej technickej úrovni od jednoúčelových regulátorov, termostatov až po inteligentné regulatory s vysokou úrovňou diagnostiky. Z týchto projektuje podľa požiadavky zákazníka systémy regulácie mikroklímy pre železničné koľajové vozidlá, V projektoch používa vzduchotechnické výrobky fi. Techklíma s.r.o. a CZE fi. EVPÚ pri dodržaní požiadaviek noriem UIC553 a EN 13129.

Ozvučovacia a informačná technika

Dlhoroční špecialisti ozvučovacej techniky spoločnosti vyvinuli na vysokej úrovni radu ozvučovacích výrobkov pre projekty ozvučenia železničných koľajových vozidiel s dodržaním noriem UIC568 , UIC440, UIC558. a s rešpektovaním náročnej železničnej prevádzky. Túto techniku využívajú v projektoch komplexných informačných systémoch aj v elektrických, resp. dieselových motorových jednotkách.

Brzdové prvky

Spoločnosť vyvíja, projektuje a dodáva riadiacu techniku pre riadenie elektropneumatických bŕzd EPB a premostenia núdzovej brzdy PNB do železničných vozňov a do železničných lokomotív. Táto technika podľa želania zákazníkov je riešená jednak s rešpektovaním konceptu nemeckých železníc DB a jednak podľa normy UIC541 a patrí k dôležitej výbave železničných koľajových vozidiel zabezpečujúcej bezpečnosť cestujúcich aj v nadväznosti na dosiahnutie vyššej účinnosti brzdenia vlaku vybavené brzdovými prvkami DAKO.

Bezpečnostné a obslužné prvky

Poskytujú jednoduchú aplikáciu s vysokým účinkom, nízkymi nákupnými a prevádzkovými nákladmi.

Diagnostické zariadenia

Na možnosť diagnostiky všetkých zariadení je kladený vysoký dôraz, pričom je myslené na jednoduchú prevádzkovú diagnostiku, ako aj na podrobnú servisnú diagnostiku.

Vlakové káble

V spolupráci s Výskumným ústavom káblov a izolantov VUKI v Bratislave sme vyvinuli káble pre náročné aplikácie s dôrazom na príslušné normy UIC.

Novinky

Czech Raildays 2017
4. mája 2017

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Navštívte nás v stánku C09 na vonkajšej výstavnej ploche.

InnoTrans 2016
7. septembra 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb InnoTrans 2016 v Berlíne v dňoch 20.9.2016 až 23.9.2016.

Radi Vás privítame v našej expozícii ktorú nájdete v hale 11.2, stánok č. 202 Berlínskeho výstaviska Messe Berlin, kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Czech Raildays 2017
31. mája 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Radi Vás privítame v našej expozícii – stánok č. C08 – kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Certifikácia ISO
1. decembra 2015

Prebehla úspešná recertifikácia ISO 9001/2011 spoločnosťou TUV NORD, ktorá potvrdila našu odbornú spôsobilosť do roku 2018 viď certifikáty.

Bloky riadenie bŕzd BRB
5. apríla 2011

Pre lokomotívy radu 757 bol vyvinutý združený modulárny blok rozhlasu a bŕzd MRB01 a úspešne odskúšaný v lokomotíve na okruhu VÚŽ ČR