Riešenia / projekty systémov

Automatické informačné systémy

Informačné systémy zabezpečujú maximálnu informovanosť cestujúcich o priebehu cesty. Informácie sú zobrazované na základe požiadaviek akusticky aj opticky.

Dverné systémy

Dverné systémy zabezpečujú všetky funkcie ovládania dverí s dôrazom na spoluprácu s brzdovými systémami a stranovým odblokovaním dverí.

Systémy klimatizácie

Zabezpečujú kúrenie, vetranie a chladenie v železničných vozňoch na základe kódexu UIC553 a požiadaviek zákazníka. Rôznorodosť riešení vychádza z technických daností vozidiel.

Brzdové systémy

Brzdové systémy slúžia ako podporný systém pre hlavnú vzduchovú brzdu vlakovej súpravy podľa kódexu UIC541-5. Svojou funkciou zvyšujú účinnosť brzdenia pri dlhých súpravách.

Novinky

Czech Raildays 2017
4. mája 2017

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Navštívte nás v stánku C09 na vonkajšej výstavnej ploche.

InnoTrans 2016
7. septembra 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb InnoTrans 2016 v Berlíne v dňoch 20.9.2016 až 23.9.2016.

Radi Vás privítame v našej expozícii ktorú nájdete v hale 11.2, stánok č. 202 Berlínskeho výstaviska Messe Berlin, kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Czech Raildays 2017
31. mája 2016

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný veľtrh železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2017 v Ostrave v dňoch 13.6. až 15.6.2017.

Radi Vás privítame v našej expozícii – stánok č. C08 – kde Vám predstavíme novinky našej produkcie.

Certifikácia ISO
1. decembra 2015

Prebehla úspešná recertifikácia ISO 9001/2011 spoločnosťou TUV NORD, ktorá potvrdila našu odbornú spôsobilosť do roku 2018 viď certifikáty.

Bloky riadenie bŕzd BRB
5. apríla 2011

Pre lokomotívy radu 757 bol vyvinutý združený modulárny blok rozhlasu a bŕzd MRB01 a úspešne odskúšaný v lokomotíve na okruhu VÚŽ ČR