Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 405 – Zubačka

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké koľajové vozidlá regionálnej prepravy.

Informačný systém pozostáva z prvkov vlakového rozhlasového zariadenia REGONIK VRZ, ktoré sú využívané vo vlakoch ZSSK a ČD a zodpovedá doporučeniam európskej železničnej únie UIC 568. Ďalej pozostáva z prvkov optického informačného zariadenia “BUSE SIS”, ktoré spĺňa podmienky súčasného európskeho štandardu informačných systémov pre dopravu podľa nemeckého doporučenia VDV 300(IBIS).

Riadiaca časť systému:

Pozostáva z palubného počítača BS100.1, ktorý je umiestnený na jednom riadiacom stanovišti a z terminálu počítača umiestneného na druhom riadiacom stanovišti. Palubný počítač na základe programu a pripojených vstupov riadi všetky k nemu pripojené periférie. Na IBIS zbernicu palubného počítača sú pripojené označovače cestovných lístkov a digitálny hlásič. Palubný počítač je vybavený aj zbernicou RS485 pre pripojenie zariadenia vyžadujúceho pre svoju činnosť rýchlejšiu komunikáciu z dôvodu veľkého množstva prenášaných dát (tachograf, čítačka čipových kariet atď).Palubný počítač zabezpečuje aj periodickú kontrolu všetkých pripojených periférií a zobrazuje ich prípadné poruchy na displeji BS100. Tieto sa zároveň ukladajú aj do pamäti BS100 na neskoršiu analýzu.

Akustická časť systému umožňuje:

Automatické typové hlásenie o priebehu cesty a aktuálnych informácií, alebo živé hlásenie priamo vodičom. Automatické hlásenie zastávok a ďalších typových hlásení je realizované digitálnym hlásičom ICU06 s možnosťou automatického riadenia po zbernici IBIS z palubného počítača BS100.1 podľa naprogramovaných kritérií ( času, odblokovania a zatvárania dverí).

Odbavovacia časť systému

Pozostáva zo štyroch označovačov cestovných lístkov Mikroelektronika NJ24CS. Slúži na označovanie cestovných lístkov v hromadnej doprave osôb. Na lístok šírky max. 76mm sa tlačí číslo služby, zastávka, čas a dátum označenia. Označovače sú riadené po IBIS zbernici z palubného počítača BS100, ktorý zároveň dokáže monitorovať ich stav a prípadné poruchy.

Základný popis činnosti informačného systému

Aktivačným prvkom na riadiacom stanovišti sa aktivuje zároveň palubný počítač a vykoná diagnostiku pripojených prvkov v súprave. Navolením čísla vlaku podľa cestovného poriadku sa informačný systém pripraví na jazdu. Pred uzatvorením dverí a odchodom z východzej stanice vodič zatlačením aktivačnej klávesy na palubnom počítači uvedie do pracovnej činnosti celý systém. Po ubehnutí naprogramovaného časového kritéria od uzavretia dverí sa odhlási nasledujúca zastávka.

Po odblokovaní dverí na nasledujúcej zastávke sa odhlási názov zastávky a po zatvorení dverí a ubehnutí naprogramovaného časového kritéria od uzavretia dverí sa odhlási ďalšia nasledujúca zastávka. Tento cyklus sa opakuje až po konečnú zastávku.

Automatický akustický a optický informačný systém pre cestujúcich je otvorený systém a umožňuje následne riešiť bez úpravy hardwaru ďalšie funkcie pre cestujúcich (napr. riešenie systému pre nevidomých, a pod.) ale aj pre prevádzkový personál železnice (napr. dispečerský systém práce a pod.).

V tejto kategórii

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 411 – TREŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 405 – Zubačka
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 813+913
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém pre cestujúcich v elektrickej jednotke 425.95 TEŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich a personál vlaku naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko….