Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 411 – TREŽ

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké koľajové vozidlá regionálnej prepravy.

Informačný systém pozostáva z prvkov vlakového rozhlasového zariadenia REGONIK VRZ, ktoré sú využívané vo vlakoch ZSSK a ČD a zodpovedá doporučeniam európskej železničnej únie UIC 568. Ďalej pozostáva z prvkov optického informačného zariadenia “BUSE SIS”, ktoré spĺňa podmienky súčasného európskeho štandardu informačných systémov pre dopravu podľa nemeckého doporučenia VDV 300(IBIS).

Riadiaca časť systému:

Pozostáva z dvoch palubných počítačov BS100.1, ktoré sú umiestnené na každom riadiacom stanovišti vozidla. Palubný počítač na základe programu a pripojených vstupov riadi všetky k nemu pripojené periférie. Na IBIS zbernicu palubného počítača sú pripojené bočné optické panely, vnútorné optické panely, označovače cestovných lístkov a digitálny hlásič. Palubný počítač je vybavený aj zbernicou RS485 pre pripojenie zariadenia vyžadujúceho pre svoju činnosť rýchlejšiu komunikáciu z dôvodu veľkého množstva prenášaných dát (tachograf, čítačka čipových kariet atď).Palubný počítač zabezpečuje aj periodickú kontrolu všetkých pripojených periférií a zobrazuje ich prípadné poruchy na displeji BS100. Tieto sa zároveň ukladajú aj do pamäti BS100 na neskoršiu analýzu.

Akustická časť systému umožňuje:

  • Automatické typové hlásenie o priebehu cesty a aktuálnych informácií, alebo živé hlásenie priamo vodičom. Je možné voliť hlásenie do vlastného vozňa, alebo do celej súpravy pri pripojení prívesných vozňov, resp. ďalšej motorovej jednotky. Automatické hlásenie zastávok a ďalších typových hlásení je realizované digitálnym hlásičom BS200 s možnosťou automatického riadenia po zbernici IBIS z palubného počítača BS100.1 podľa naprogramovaných kritérií ( času, odblokovania a zatvárania dverí).

Optická časť systému umožňuje:

  • Vnútorné panely BS120 umiestnené nad vchodovými dverami v priestore pre cestujúcich zobrazujú informácie o budúcej zastávke, zastavenie na zastávke na znamenie, cieľ jazdy, reálny čas, prípadne tarifné pásmo a iné požadované informácie. Zobrazovacie pole panela s 8-mimi riadkami a 135-timi stĺpcami je tvorená super svietivými LED maticami červenej farby. Regulácia svietivosti LED od úrovne vonkajšieho osvetlenia umožňuje optimálnu čitateľnosť statických, bežiacich, inverzných alebo blikajúcich nápisov. Panel je prepojený s palubným počítačom BS100 zbernicou IBIS.

Odbavovacia časť systému

Pozostáva z dvoch označovačov cestovných lístkov Mikroelektronika NJ24CS. Slúži na označovanie cestovných lístkov v hromadnej doprave osôb. Na lístok šírky max. 76mm sa tlačí číslo služby, zastávka, čas a dátum označenia. Označovače sú riadené po IBIS zbernici z palubného počítača BS100, ktorý zároveň dokáže monitorovať ich stav a prípadné poruchy.

Základný popis činnosti informačného systému

Aktivačným prvkom na riadiacom stanovišti sa aktivuje zároveň palubný počítač a vykoná diagnostiku pripojených prvkov v súprave. Navolením čísla vlaku podľa cestovného poriadku sa informačný systém pripraví na jazdu nastavením cieľovej stanice na bočných aj vnútorných optických paneloch. Pred uzatvorením dverí a odchodom z východzej stanice vodič zatlačením aktivačnej klávesy na palubnom počítači uvedie do pracovnej činnosti celý systém. Po ubehnutí naprogramovaného časového kritéria od uzavretia dverí sa odhlási nasledujúca zastávka a na vnútorných paneloch sa objaví názov nasledujúcej zastávky a tento údaj sa strieda s údajom reálneho času.

Po odblokovaní dverí na nasledujúcej zastávke sa odhlási názov zastávky a po zatvorení dverí a ubehnutí naprogramovaného časového kritéria od uzavretia dverí sa odhlási ďalšia nasledujúca zastávka, a na vnútornom paneli sa objaví názov nasledujúcej zastávky a tento údaj sa strieda s údajom reálneho času. Tento cyklus sa opakuje až po konečnú zastávku. V prípade, že cestujúci zatlačí tlačidlo zastávky na znamenie, vodič je o tejto požiadavke opticky aj akusticky informovaný. Po akceptovaní požiadavky na zastavenie sa na vnútornom paneli začne striedať informácia ZASTAVÍME s názvom nasledujúcej zastávky a reálneho času.

Automatický akustický a optický informačný systém pre cestujúcich je otvorený systém a umožňuje následne riešiť bez úpravy hardwaru ďalšie funkcie pre cestujúcich (napr. riešnie systému pre nevidomých, a pod.) ale aj pre prevádzkový personál železnice (napr. dispečerský systém práce a pod.).

V tejto kategórii

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 411 – TREŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 405 – Zubačka
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 813+913
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém pre cestujúcich v elektrickej jednotke 425.95 TEŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich a personál vlaku naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko….