Automatický informačný systém pre cestujúcich v dieselovej motorovej jednotke radu 840

Automatický informačný systém pre cestujúcich a personál vlaku naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko.

Informačný systém pozostáva z prvkov akustického zariadenia REGONIK VRZ 11, ktoré sú využívané vo vlakoch ŽSSK a ČD a zodpovedá doporučeniam európskej železničnej únie UIC 568. Ďalej pozostáva z prvkov optického informačného zariadenia „BUSE SIS“, ktoré spĺňa podmienky súčasného európskeho štandardu informačných systémov pre dopravu podľa nemeckého doporučenia VDV 300 (IBIS).

Základný popis činnosti informačného systému:

Aktivačným prvkom na riadiacom stanovišti sa aktivuje tiež palubný počítač, resp. terminál počítača a stáva sa tak nadradeným pre všetky ostatné v súprave. Navolením čísla vlaku sa informačný systém pripraví na jazdu nastavením cielovej stanice na vonkajších aj vnútorných paneloch. Na vnútornom paneli sa strieda informácia s údajom reálneho času. Pred uzatvorením dverí a odchodom z východzej stanice vodič zatlačením aktivačnej klavesy na palubnom počítači uvedie do pracovnej činnosti celý systém.

Po ubehnutí naprogramovaného časového kritéria od uzavretia dverí sa odhlási nasledujúca zastávka a na vnútorných paneloch sa objaví názov nasledujúcej zastávky alebo stanice a tento údaj sa strieda s údajom reálneho času.

Po ubehnutí naprogramovanej vzdialenosti cca 50m pred zastávkou, alebo stanicou sa odhlási jej názov.

Po ubehnutí naprogramovaného časového kritéria od uzavretia dverí sa odhlási nasledujúca zastávka, alebo stanica a na vnútorných paneloch sa objaví názov nasledujúcej zastávky alebo stanice a tento údaj sa strieda s údajom reálneho času. Tento cyklus sa následne opakuje.

V prípade, že cestujúci zatlačí tlačidlo zastávky na znamenie, vodič potvrdzovacím tlačidlom oznámi akusticky z digálneho hlásiča nasledujúcu zastávku na znamenie a tento údaj sa objaví aj na vnútorných tabuliach so striedaním reálneho času.

Automatický akustický a optický informačný systém pre cestujúcich je otvorený systém a umožňuje následne riešiť bez úpravy hardwaru ďalšie funkcie pre cestujúcich (napr. riešenie systému pre nevidomých, a pod.) ale aj pre prevádzkový personál železnice (napr. dispečerský systém práce a pod.).

V tejto kategórii

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 411 – TREŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 405 – Zubačka
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 813+913
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém pre cestujúcich v elektrickej jednotke 425.95 TEŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich a personál vlaku naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko….