Automatický informačný systém pre cestujúcich v elektrickej jednotke 425.95 TEŽ

Automatický informačný systém pre cestujúcich a personál vlaku naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko.

Informačný systém pozostáva z prvkov akustického zariadenia REGONIK VRZ 11, ktoré sú využívané vo vlakoch ŽSSK a ČD a zodpovedá doporučeniam európskej železničnej únie UIC 568. Ďalej pozostáva z prvkov optického informačného zariadenia „BUSE SIS“, ktoré spĺňa podmienky súčasného európskeho štandardu informačných systémov pre dopravu podľa nemeckého doporučenia VDV 300 (IBIS).

Akustické zariadenie umožňuje využiť nasledovné funkcie:

  • Automatické typové hlásenie o priebehu cesty a aktuálnych informácií, alebo živé hlásenie priamo vodičom. Je možné voliť hlásenie do vlastného vozňa, alebo do celej súpravy. Automatické hlásenie zastávok a ďalších typových hlásení je realizované digitálnym hlásičom ICU 06 alebo BS200 s možnosťou automatického vyvolávania riadeného zbernicou IBIS z palubného počítača BS 100.2 podľa naprogramovaných kritérií (ubehnutej vzdialenosti, času, otvárania a zatvárania dverí).
  • Vysielanie hudobného programu a hovoreného slova ako príspevok k zvýšeniu pohodlia cestujúcich s voľbou vysielania do vlastného vozňa, alebo do celej súpravy s možnosťou individuálnej regulácie hlasitosti v každej polovici vozňa. Programový kanál je možné využiť individuálne v každej polovici vozňa iný. K tomuto účelu môžu byť v každej kabíne vodiča inštalované autorádiá s CD prehrávačom. Automaticky sa realizuje priorita hlásenia utlmením vysielaného programu a jeho automatický návrat po ukončení hlásenia.
  • Služobné telefónne hovory medzi kabínami vodičov v ktoromkoľvek vozni.
  • Hlasitou hovorovou jednotkou HHJ01, z každého nástupného priestoru, je možné pre prípad núdzového volania odtrhnutím zaplombovaného krytu a zatlačením tlačidla okamžité spojenie so strojvodcom. Týmto sa zabezpečuje zvýšená bezpečnosť cestujúcich vo vozňoch bez sprievodcu.

Optická časť systému poskytuje dvoma vonkajšími prednými panelmi BS210.19/85 a dvoma vonkajšími bočnými panelmi BS210.19/52 údaje k jednoznačnej identifikácii spoja a umožňuje informovať o smere a cieli jazdy. Základom sú elektromagnetické zobrazovacie prvky s otočným zobrazovacím magnetickým diskom – terčom s dvoma stabilnými polohami (čierna matná / reflexná žltá farba). Každý magnetický disk je v prípade aktívnej reflexnej žltej farby v nočnej prevádzke prisvetlený vysoko svietivou LED diódou v závislosti na zapnutí obrysových svetiel vozidla. Panely sú pripojiteľné rozhraním IBIS.

Optická časť systému poskytuje dvoma dvojstrannými vnútornými panelmi BS125.08/135 umiestnenými po jednom v nástupných priestoroch , informácie o budúcej zastávke, zastavenie na zastávke na znamenie, cieľ jazdy, reálny čas, prípadne tarifné pásmo a iné požadované informácie. Zobrazovacie pole panelov s 8-mimi riadkami a 135-timi stĺpcami je vytvorené super svietivými LED maticami červenej farby. Regulácia svietivosti LED od úrovne vonkajšieho osvetlenia umožňuje optimálnu čitateľnosť statických, bežiacích, inverzných alebo blikajúcich nápisov. Panely sú pripojiteľné rozhraním IBIS.

Informačný systém je riadený palubným počítačom BS100.2, ktorý je umiestnený na jednom riadiacom stasnovišti a z terminálu počítača umiestnenom na druhom riadiacom stanovišti.

Zbernicou IBIS ovláda:

  • vonkajšie informačné panely (predné a bočné),
  • vnútorné informačné panely,
  • digitálny hlásič typových akustických informácií,
  • označovače cestovných lístkov.

Na zbernicu IBIS palubného počítača je možné pripojiť až 32 adresovateľných periférií (panely vonkajšie, vnútorné, označovače lístkov, digitálne hlásiče, atď.).

Konštrukčné riešenie a software umožňuje jeho použitie ako pre manuálny režim prevádzky, tak pre režim s automatickým prepínaním budúcich zastávok, autonómne určovanie polohy a sledovanie cestovného poriadku (od otvorenia dverí a ubehnutej dráhy, perspektívne aj pri logickom vyhodnocovaní polohy vozidla, alebo fyzikálnym určením polohy vozidla pomocou majákov alebo indukčných snímačov). Na rozhraní RS 485 je možné pripojiť predovšetkým zariadenia vyžadujúce pre svoju činnosť rýchlejšiu komunikáciu z dôvodu veľkého množstva prenášaných dat (tachograf, atď).

Počítač kontroluje pripojené periférie a protokoluje všetky poruchy systému vhodné pre diagnostiku prípadných porúch systému.

Palubný počítač je ovládaný obsluhou cez klávesnicu s presvetľovacími tlačítkami krytými fóliou alebo fóliovou klávesnicou. Spolu so štvorriadkovým LCD displeyom s 20-timi znakmi v jednom riadku, umožňujúce prehľadné zobrazenie veľkého množstva informácií a ľahkou orientáciou medzi jednotlivými režimami (zadávanie dát, zobrazenie informácií súbežne s ich zobrazením na perifériách, kontrola funkčnosti jednotlivých periférií, vlastná autodiagnostika spolu s diagnostikou pripojených zariadení s voľbou preferencií jednotlivých stavov, informácie o stave jednotlivých agregátov vozidla, atď.) zvyšuje komfort práce vodiča a technického personálu.

Zvláštnosťou koncepcie Vlakového rozhlasového zariadenia VRZ-11 je princíp atomizácie výkonového zosilňovača. Je založený na množstve malých zosilňovačoch pre každý reproduktor. Tieto využívajú integrovaný napäťovo riadený zosilňovač (VCA) s výkonom max. 4VA/8Ohm. Využitie regulácie zosilnenia až do umlčania jednosmerným riadiacim napätím umožňuje jednoducho zabezpečiť funkciu MUTE (umlčanie na vylúčenie akustickej spätnej väzby) ,regulácia hlasitosti vysielaného programu a tzv. nútený posluch pri hlásení informácií.

Celý informačný systém pre cestujúcich je vyvinutý pre palubnú sieť 24V js.

V tejto kategórii

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 411 – TREŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 405 – Zubačka
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém do koľajových vozidiel radu 813+913
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko určenú pre ľahké…

Automatický informačný systém pre cestujúcich v elektrickej jednotke 425.95 TEŽ
 

Automatický informačný systém pre cestujúcich a personál vlaku naprojektovala spoločnosť REGONIK s.r.o. Bratislava v spolupráci so spoločnosťou BUSE s.r.o. Blansko….