Riadenie a premostenie EP brzdy

Brzdové systémy sú najdôležitejším prvkom lokomotívy ako aj vozňa. Pre zvýšenie efektivity brzdenia základnej vzduchovej brzdy bola našou firmou vyvinutá rada elektronických prvkov a zariadení podľa kódexu UIC541-5. Jedná sa o prvky pre elektropneumatickú brzdu a premostenie záchrannej brzdy. Pri radení väčšieho množstva vozňov je pri brzdení základnou vzduchovou brzdou vypúšťaný vzduch z brzdových valcov všetkých vozňov cez rušeň. Najvyšší brzdný účinok je na prvých vozňoch pričom posledné vozne ešte nebrzdia vôbec. Dochádza pritom k zvýšenému opotrebovaniu brzdových prvkov prvých vozňov za lokomotívou a nevyužitiu maximálnej brzdnej kapacity vlakovej súpravy. Pri použitý elektropneumatickej brzdy je pri brzdení rovnako vypúšťaný vzduch cez lokomotívu, ale zároveň je kontrolovaný jeho tlak. Ak je rozdiel v brzdových tlakoch, je vypúšťaný vzduch aj elektromagnetickým ventilom v každom vozni čím sa maximálne zníži reakčný čas brzdenia a maximálne zvýši účinnosť brzdenia celej súpravy.

Pri jazde vlakovej súpravy cez tunely a mosty je vyžadovaná funkcia premostenia núdzovej brzdy. Premostenie je možné realizovať iba na vozňoch vybavených elektropneumatickou brzdou, kde riadiaca elektronika riadi činnosť elektropneumatického ventilu. Pri zatiahnutí záchrannej brzdy vo vozni je elektronicky vyhodnotené brzdenie a je vyslaný povel na brzdenie do celej súpravy. V každom vozni je tento povel vyhodnotený a otvorí sa elektropneumatický ventil brzdenia, vozeň začína brzdiť. Vozne celej súpravy brzdia svojou maximálnou brzdnou silou. Rušňovodičovi je zároveň indikované zatiahnutie záchrannej brzdy. V prípade že zastavenie súpravy by viedlo k zvýšenému riziku pre cestujúcich, má rušňovodič možnosť premostenia záchrannej brzdy. Stlačením ovládacieho prvku na pulte lokomotívy vyšle riadiaca elektronika lokomotívy povel na premostenie. Riadiaca elektronika každého vozňa vyhodnotí tento povel a uzatvorí elektropneumatický ventil, čím je brzdenie zastavené a súprava môže pokračovať na miesto kde je zastavenie bezpečné.

V tejto kategórii

Riadenie a premostenie EP brzdy
 

Brzdové systémy sú najdôležitejším prvkom lokomotívy ako aj vozňa. Pre zvýšenie efektivity brzdenia základnej vzduchovej brzdy bola našou firmou vyvinutá…