Riešenia klimatizácií

Pri projektovaní klimatizácií používame regulátory vyvinuté a vyrábané našou spoločnosťou. Tieto regulátory je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka a požiadavkám konkrétneho technického riešenia. Rovnako je nutné prispôsobovať čidlá vzduchu, servomotory, rôzne snímače a vzduchové prvky. Všetky tieto prvky sú navrhované v 3D CAD systémoch, kde je ich efektivita testovaná ešte pred samotnou aplikáciou a je možné ich v priebehu vývoja neustále vylepšovať.

Pri riešení doklimatizácie dieselových jednotiek M840 Slovenských železníc bolo nutné doplniť do pôvodného vzduchového systému klimatizačnú jednotku a zabezpečiť spoluprácu s nadradeným regulačným systémom, ktorý sa staral o chod kúrenia v priestore pre cestujúcich. Zároveň sa stará aj o udržiavanie motora hnacieho vozidla v správnej teplote. Bolo nutné doplniť nové čidlá vonkajšieho vzduchu, ako aj čidlá pre stropný kanál chladenia.
Regulátor bol programovo maximálne prispôsobený nadradenému regulátoru pre ich bezproblémovú súbežnú činnosť.

Pri riešení doklimatizácie oddielových vozňov Českých dráh radu Aee – Bee bolo najväčšou výzvou vyriešenie distribúcie upraveného vzduchu v oddieloch. Studený vzduch je privádzaný novým stropným vzduchovým kanálom, ktorý ústi difúzorom na strope oddielu. Možnosť individuálnej korekcie teploty v oddieloch je riešené elektrickými dokurovacími telesami. Pôvodné riešenie kúrenia využívalo podokennú zmiešavaciu komoru, ktorá bola terčom neustálej kritiky a bolo ju treba upraviť, alebo nahradiť. Z dôvodu nedostatku miesta bola zvolená alternatíva pri ktorej je funkcia zmiešavacej komory vylúčená. Regulačný prvok pre upravený vzduch bol vyvinutý špeciálne pre tieto vozne, kde je tlakový rozvod vzduchu a miesto na jeho aplikáciu je extrémne malé. Bol označený ako plochý regulačný ventil a jeho účinnosť je prekvapujúco vysoká. Po osadení v prototypovom vozni bola jeho účinnosť doložená skúšobnou prevádzkou a meraním výskumného ústavu.

Najlepšie výsledky pri aplikácii klimatizačných systémov sa dosahujú pri celkovej rekonštrukcii vozidla, kde sú všetky prvky systému novo projektované. Príkladom je celková rekonštrukcia vozňov Bdt Slovenských železníc, kde pri použití nových prvkov bolo dosiahnuté vynikajúceho výsledku. Ako chladiaci agregát je použitá 36 kilowatová chladiaca jednotka s dvoma kompresormi. Vzduchovod chladenia je umiestnený v strope vozidla a prekrytý osvetlením. Vzduchovody kúrenia sú použité tlakové s čiastočným zmiešavaním a sú umiestnené na podlahe pod oknami. Z dôvodu použitia masívnych držiakov batožiny bolo problematické umiestnenie interiérových čidiel. Z tohto dôvodu boli vyvinuté aktívne čidlá, ktoré si meraný vzduch nasajú a tým je zabezpečená vysoká presnosť merania. Celkový výsledok tohto jednoduchého riešenia je efektívna klimatizácia s dobrým ohlasom od cestujúcej verejnosti.

V tejto kategórii

Riešenia klimatizácií
 

Pri projektovaní klimatizácií používame regulátory vyvinuté a vyrábané našou spoločnosťou. Tieto regulátory je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka a požiadavkám konkrétneho…