Systém diaľkovej diagnostiky železničných vozňov

Systém predstavuje autonómny a plne automatizovaný nástroj pre spracovanie a vyhodnocovanie diagnostických a prevádzkových dát zasielaných na diaľku z našich diagnostických/komunikačných modulov (IoT).