Bezpečnostné systémy

V oblasti bezpečnosti cestujúcich poskytujeme systémy spĺňajúce všetky súčasné štandardy a požiadavky.

Riadenie bŕzd

Elektronické zariadenie určené pre hnacie koľajové vozidlá. Riadi elektropneumatickú (EP) brzdu (brzdenie, odbrzdenie) v prípojných vozidlách a prijíma požiadavku na núdzové brzdenie (NB) z prípojných vozidiel. Strojvodcovi umožňuje prehodnotiť požiadavku na NB a v prípade potreby NB premostiť a pokračovať v jazde.

Zvýšenie bezpečnosti cestujúcich
Sofistikované systémy zabezpečuje správnu koordináciu elektronických elektromechanických a elektropneumatických zariadení, pre dosiahnutie brzdenia s maximálnym brzdným účinkom, alebo pre zatváranie blokovanie a odblokovanie dverí
Skrátenie brzdnej dráhy
Koordinácia brzdových systémov lokomotívy a všetkých vozňov znásobuje brzdný účinok. Režim rýchlobrzdy a prerušenia núdzovej umožňuje strojvodcovi ovplyvniť brzdné režimy systému
Selektívne blokovanie dverí
V závislosti od rýchlosti, polohy nástupišťa a stavu núdze, umožní obsluhe vlaku zakázať/povoliť otvorenie potrebných dverí

Blok riadenia bŕzd BRBxxx

Blok riadenia bŕzd BRBxxx

Blok obsahuje obvody napájania základných funkcií informačného vedenia UIC a zabezpečuje limitovaným prúdom prioritu pre funkcie riadenia bŕzd v prípade súčasného výskytu so signálmi ovládania základných funkcií.

  • 19-palcová konštrukcia
  • konektory spredu
  • autodiagnostika s ukladaním chýb
  • pri vypnutí jednotky je pneumatická brzda plne funkčná

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu BRB 20 v PDF

Premostenie núdzovej brzdy

Jednotka slúži na ovládanie premosťovacieho ventilu núdzovej brzdy (PNB) a ovládanie ventilov elektro-pneumatrického brzdenia a elektro-pneumatického odbrzďovania (EPB) v železničnom vozni povelmi z informačného 18- žilového UIC kábla, alebo brzdového 9-žilového UIC kábla.

Ovládanie EPB a PNB - DB EOBxxx-DB

Ovládanie EPB a PNB - DB EOBxxx-DB

Riadi ventily brzdenia, odbrzdenia a premosťovací ventil núdzovej brzdy vo vozni. Pre svoju činnosť doska vyhodnocuje stav záklopiek núdzovej brzdy vo vozni a jednosmerné signály rozšírených funkcií priebežného informačného kábla podľa UIC558.

  • 19-palcová konštrukcia

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu EOB DB v PDF

Ovládanie EPB a PNB - UIC EOBxxx-UIC

Ovládanie EPB a PNB - UIC EOBxxx-UIC

Riadi ventily brzdenia, odbrzdenia a premosťovací ventil núdzovej brzdy vo vozni. Pre svoju činnosť vyhodnocuje stav záklopiek núdzovej brzdy vo vozni a jednosmerné signály priebežného brzdového kábla podľa UIC541-5.

  • 19-palcová konštrukcia

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu EOB UIC v PDF

Ovládanie EPB a PNB - DB+UIC EOBxxx-DB+UIC

Ovládanie EPB a PNB - DB+UIC EOBxxx-DB+UIC

Riadi ventily brzdenia, odbrzdenia a premosťovací ventil núdzovej brzdy vo vozni. Pre svoju činnosť vyhodnocuje stav záklopiek núdzovej brzdy vo vozni a jednosmerné signály priebežného brzdového kábla podľa UIC541-5.

  • 19-palcová konštrukcia

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu EOB DB+UIC v PDF

Porovnanie premostení núdzovej brzdy Ovládanie EPB a PNB - DB EOBxxx-DB Ovládanie EPB a PNB - UIC EOBxxx-UIC Ovládanie EPB a PNB - DB+UIC EOBxxx-DB+UIC
DB      
UIC      

Stranovo selektívne ovládanie dverí

Jednotky slúžiace na ovládanie dverí v železničných vozidlách. Ovládajú funkcie zatvárania, blokovania, odblokovania a kontroly dverí v rôznych režimoch jazdy.

Blokovanie dverí od alternátora/tachogenerátora BDA01/BDT01

Blokovanie dverí od alternátora/tachogenerátora
BDA01/BDT01

Automatické zablokovanie dverí pri rýchlosti nad 5km/h zopnutím kontaktu relé a ich odblokovanie pri poklese rýchlosti pod 5km/hod.

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu BDT12 v PDF

Blokovanie dverí pri 0-vej rýchlosti TB0

Blokovanie dverí pri 0-vej rýchlosti
BDN01

Zablokovanie/odblokovanie dverí pri rozbehu vlaku do rýchlosti 5km/h, prípadne pri zastavení mimo nástupišťa.

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu BDN01 v PDF

Jednotka riadenia SSOD LAT01 a LAT02

Jednotka riadenia SSOD LAT01, LAT02 a LAT03

Zapnutie, vypnutie, diagnostika a indikácia stavu systému stranovo selektívneho ovládania dverí, test celistvosti a sledovanie stavov na UIC vedení pre lokomotívy a osobné vozne.

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu LAT01, LAT02 v PDF