Diagnostické systémy

Naše vlakové diagnostické systémy ponúkajú profesionálnu podporu pri údržbe železničných vozidiel, vzdialený prístup zvyšuje efektívnosť a spoľahlivosť zariadení. Testery Regonik poskytujú komfortné použitie a znižujú náklady na údržbu.

Vzdialená diagnostika subsystémov

Zariadenia slúžiace na prenos, spracovanie a ukladanie informácií o funkcií systémov.

Modulárna konštrukcia
Vysoká variabilita výberu spôsobu komunikácie a ukladania dát
Vysoký stupeň prediktívnej diagnostiky systému
Možnosť úrovne spracovania dát od ukladania na pamäťové médium až po vygenerovanie návodu na odstránenie poruchy
Vzdialený prístup
Sťahovanie a ukladanie dát prostredníctvom mobilnej siete, generovanie a posielanie správ na predvolené miesta/adresy

Komunikačné moduly HVAC KMRxxx

Komunikačné moduly HVAC
KMRxxx

Modul slúži primárne na lokálnu a diaľkovú real-time diagnostiku nášho systému klimatizácie (HVAC) a na zisťovanie polohy vozňa v ktorom je inštalovaný. Možnosť zaradenia vozňa v ktorom je modul inštalovaný do SMART systému prediktívnej diagnostiky spol. Regonik.

 • komunikačné rozhrania: RS232
 • geo-lokačné služby: GPS/GLONASS
 • záznam historických dát
 • detekcia a zasielanie chybových hlásení / preddefinovaných prevádzkových udalostí na lokálny server v reálnom čase
 • online diagnostika a simulácia

SMART diagnostický modul CPJ4xx

SMART diagnostický modul
CPJ4xx

Modul slúži na komplexnú lokálnu a diaľkovú real-time diagnostiku akýchkoľvek subsystémov vozňa. Možnosť zaradenia vozňa v ktorom je modul inštalovaný do SMART systému prediktívnej diagnostiky spol. Regonik.

 • komunikačné rozhrania: RS232, RS485, CAN, ETH, USB, I2C
 • geo-lokačné služby: GPS/GLONASS
 • záznam historických dát
 • detekcia a zasielanie chybových hlásení / preddefinovaných prevádzkových udalostí na lokálny server v reálnom čase
 • online diagnostika a simulácia

SMART systém prediktívnej diagnostiky vozňa DIAS - Smart Diagnostics

SMART systém prediktívnej diagnostiky vozňa


Systém predstavuje autonómny a plne automatizovaný nástroj pre spracovanie a vyhodnocovanie diagnostických a prevádzkových dát zasielaných na diaľku z našich diagnostických/komunikačných modulov.

 • plne automatizovaný režim:
  • vznik neštandardnej udalosti je okamžite detekovaný SMART diagnostickým modulom, ktorý túto informáciu v danom momente zašle na centrálny server
  • systém prediktívnej diagnostiky tento stav zaznamená do databázy, vyhodnotí možné príčiny a navrhne možné následné opatrenia
  • systém vygeneruje email s popisom vzniknutej situácie, možnými príčinami vzniku a návrhom opatrení a zašle ho na predvolené adresy servisných pracovísk
 • možnosť nastavenia automatického generovania a zasielania manažérskych reportov na dennej-týždennej-mesačnej báze
 • benefity: úspora nákladov (prestoje, HC, poruchy), predchádzanie poruchám, manažérsky dohľad nad prevádzkou

Testery brzdových funkcií

Zariadenia určené na kontrolu, skúšanie a meranie stavu, funkcie a komunikácie medzi jednotkami elektropneumatickej brzdy a premostenia núdzovej brzdy.

Multifunkčné testovanie
Umožňujú test a simulovanie pracovných režimov, funkcií a signálov brzdových jednotiek
Výrazná úspora času servisného personálu
Personál Prepravcu s použitím týchto testerov dosiahne preverenie správnosti požadovaných v rekordne krátkom čase
UIC kompatibilita
Umožňuje testovať funkcie podľa štandardu UIC 541-5, 541-6

Tester brzdových funkcií HDV TBH01-UIC

Tester brzdových funkcií HDV
TBH01-UIC

Elektronické zariadenie určené pre preskúšanie funkcií zariadenia ktoré riadi elektropneumatické brzdenie a premostenie núdzovej brzdy namontovaného v hnacom dráhovom vozidle, alebo v riadiacom vozni (ďalej HDV) podľa kódexu UIC541-5 aj UIC541-6.

 • skúška ep brzdy pred jazdou (elektrických obvodov)
 • skúška obvodov PNB podľa kódexu UIC541-5 / UIC541-6
 • kontrola funkcie ep brzdenie/odbrzdenie
 • kontrolu prerušení funkčných stavov EP, NB
 • kontrola vyhodnotenia poklesu napätia batérie pripojeného vozňa

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu TBH01 UIC v PDF

Tester brzdových funkcií pre prípojné vozidlá TBV01-UIC

Tester brzdových funkcií pre prípojné vozidlá
TBV01-UIC

Elektronické zariadenie určené pre preskúšanie funkcií systému elektropneumatického brzdenia a premostenia núdzovej brzdy namontovaného v osobných železničných vozňoch alebo v riadiacich vozoch.

 • skúška obvodov NB a PNB podľa kódexu UIC541-5 / UIC541-6
 • kontrola funkcie ep brzdenie/odbrzdenie
 • kontrola vyhodnotenia poklesu napätia batérie pripojeného vozňa
 • autotest

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu TBV01 UIC v PDF

MultiTestery vedení a funkcií systémov vozňa

Zariadenia určené na On-site kontrolu, skúšanie a meranie stavu (celistvosti) vedenia a funkcií pripojených jednotiek v zmysle UIC 558. Otestujú vozeň, ako aj celú vlakovú súpravu.

Multifunkčné testovanie
Umožňujú testovanie priebežných vedení, simulovanie pracovných režimov, funkcií a signálov rozhlasu, brzdových jednotiek, doplnkových zariadení
Výrazná úspora času servisného personálu
Personál Prepravcu s použitím týchto testerov dosiahne preverenie správnosti požadovaných v rekordne krátkom čase
UIC kompatibilita
Zodpovedá štandardu UIC 558

MultiTester TPV18-1K

MultiTester
TPV18-1K

Nová generácia moderného servisného zariadenia určeného na kontrolu a testovanie 13- a 18-vodičového priebežného vedenia, ako aj správnosi funkcie systémov na toto vedenie pripojených v zmysle normy UIC 558.

 • test správneho zapojenia, prerušení, skratov
 • test izolačného odporu
 • test funkcií
  • ovládanie dverí (centrálne zatváranie, selektívne odblokovanie dverí)
  • zapnutie a vypnutie osvetlenia
  • test systému premostenia záchrannej brzdy (DB, ÖBB)
  • ozvučenie vozňa buď zabudovaným signálom alebo externým zdrojom (3,5mm jack, alebo cez Blueetooth®)
  • vlakový rozhlas
 • napájanie z vnútornej batérie, alebo zo siete
 • ľahké kufríkové prevedenie: prístroj je umiestnený v odolnom nárazu-, prachu- a vodeodolnom kufríku, s možnosťou uzamknutia

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu TPV 18-1K v PDF

Testovacie hlavice k testeru TPV18-1K

Testovacie hlavice k testeru TPV18-1K

Doplnkové vybavenie k testeru TPV18-1K, na kontrolu a testovanie 13- a 18-vodičového priebežného vedenia koľajových vozidiel, zapojených v zmysle normy UIC 558.
Slúžia na kontrolu správnosti pripojenia a zhodnosti zapojenia ostatných konektorov so zapojením skúšanej UIC zásuvky, do ktorej je merací kábel pripojený.
Sú vyhotovené pre rôzne typy pripojovacích konektorov:

 • testovacia hlavica s 18-pól. vidlicou HTV118
 • testovacia hlavica s 18-pól. zásuvkou HTZ118
 • testovacia hlavica s redukciou HTR118
 • testovacia hlavica HTV113

Použitie testovacích hlavíc v PDF

Tester jednotiek LAT SSDC01

Tester jednotiek LAT SSDC01

Prenosný servisný prístroj na testovanie funkcií koľajových vozidiel a kontrolu celistvosti vodičov UIC vedenia.
Umožňuje:

 • test centrálneho zatvárania dverí vlakovej súpravy
 • test odblokovania pravej strany vlakovej súpravy
 • test odblokovania ľavej strany vlakovej súpravy
 • test zatvorených nástupných dverí vlakovej súpravy
 • test blokovania dverí pri nulovej rýchlosti – Tb0
 • test blokovania dverí podľa konceptu ÖBB -TbS
 • test celistvosti vedenia súpravy vybavenej riadením LAT
 • test diaľkovej aktivácie a deaktivácie SSOD definované koncepciou LAT
 • simulácia správania lokomotívy, alebo vozňa

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu Tester SSDC01 v PDF