Vlakové káble

Jednotlivé zariadenia vlakovej výzbroje sú prepojené vedením, ktoré vyhovuje medzinárodným štandardom UIC. Pre splnenie náročných kritérií spol. Regonik, s.r.o. v spolupráci so spol. VUKI, a.s. vyvinula špeciálnu radu káblov. Ponúkame flexibilné dodávky špeciálnych komunikačných a brzdových káblov v zmysle noriem UIC 558 a UIC 541-5.

Komunikačné káble

Komunikačné káble slúžia na prenos hlasových, textových, obrazových a dátových informácií analógovými alebo digitálnymi signálmi.

Vyvinuté pre vozne RIC
Štandardizované káble určené pre medzinárodnú prepravu osôb a batožiny vo vozidlách RIC
Vysoká miera bezpečnosti
Odolné voči rušeniu, funkčné aj v čase požiaru, bezhalogénové, samozhášavé materiály
UIC kompatibilita
Zodpovedá UIC 558

Dvojžilový kábel VK-UIC 1 x 2 x 0,75

Dvojžilový kábel
VK-UIC 1 x 2 x 0,75

Dvojžilový tienený kábel pre prechodové dátové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC

 • dátový prenos informácií
 • tienený
 • prevedenie FRNC
 • pre prechodové vedenia

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Dvojžilový kábel zvýšená odolnosť VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75

Dvojžilový kábel zvýšená odolnosť
VK-UIC-V 1 x 2 x 0,75

Dvojžilové tienené vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC

 • ovládanie a dátový prenos informácií
 • pre prechodové vedenia
 • tienený
 • prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH
 • certifikáty EN60332-1-2.2004; EN50268-1.1999; EN50266-2-4.2001; EN50200.2006
 • požiarna odolnosť 120 min.

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Šestnásťžilový kábel VK-UIC 4 x 4 x 1

Šestnásťžilový kábel
VK-UIC 4 x 4 x 1

16-žilový tienený kábel pre prechodové vedenie diaľkového ovládania a informácií v osobných vozňoch RIC.

 • prenos analógových a digitálnych informácií
 • pre prechodové vedenia
 • tienený
 • prevedenie FRNC

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Šestnásťžilový kábel zvýšená odolnosť VK-UIC-V 4 x 4 x 1

Šestnásťžilový kábel zvýšená odolnosť
VK-UIC-V 4 x 4 x 1

16-žilový tienený kábel pre prenos hlasových, textových, obrazových a dátových informácií analógovými alebo digitálnymi signálmi. Sú určené pre prechodové vedenia vo vozňoch RIC.

 • ovládanie a dátový prenos informácií
 • pre prechodové vedenia
 • tienený
 • prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH
 • certifikáty EN60332-1-2.2004; EN50268-1.1999; EN50266-2-4.2001; EN50200.2006
 • požiarna odolnosť 120 min.

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Osemnásťžilový kábel VK-UIC 4 x 4 x 1 + 1 x 2 x 0,75

Osemnásťžilový kábel
VK-UIC 4 x 4 x 1 + 1 x 2 x 0,75

18-žilový tienený kábel pre prenos hlasových, textových, obrazových a dátových informácií analógovými alebo digitálnymi signálmi. Sú určené pre ohybné vedenia vo vozňoch RIC.

 • ovládanie a dátový prenos informácií
 • pre ohybné vedenia
 • tienený
 • prevedenie FRNC

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Osemnásťžilový kábel zvýšená odolnosť VK-UIC-V 4 x 4 x 1 + 1 x 2 x 0,75

Osemnásťžilový kábel zvýšená odolnosť
VK-UIC-V 4 x 4 x 1 + 1 x 2 x 0,75

18-žilový tienený kábel pre prenos hlasových, textových, obrazových a dátových informácií analógovými alebo digitálnymi signálmi. Sú určené pre ohybné vedenia vo vozňoch RIC.

 • ovládanie a dátový prenos informácií
 • pre ohybné vedenia
 • tienený
 • prevedenie FRNC, LSOH, LSFROH
 • certifikáty EN60332-1-2.2004; EN50268-1.1999; EN50266- 2-4.2001; EN50200.2006
 • požiarna odolnosť 120 min.

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Brzdové káble

Brzdové káble slúžia na prenos riadiacich a dátových informácií medzi prvkami brzdových obvodov.

Vyvinuté špeciálne pre vlakové brzdy
Konštrukcia a materiály sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pasažierov
Vysoká miera bezpečnosti
Odolné voči rušeniu, funkčné aj v čase požiaru, bezhalogénové, samozhášavé materiály
UIC kompatibilita
Zodpovedá UIC UIC 541

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 4 x 10 + 2 x 6 + 1 x 2,5 + 2 x 0,75

Deväťžilový brzdový kábel VK-UIC 4 x 10 + 2 x 6 + 1 x 2,5 + 2 x 0,75

 • pre brzdové funkcie
 • prenos dát prostredníctvom WTB linky

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF

Deväťžilový brzdový kábel zvýšená odolnosť VK-UIC-V 4 x 10 + 2 x 6 + 1 x 2,5 + 2 x 0,75

Deväťžilový brzdový kábel zvýšená odolnosť VK-UIC-V 4 x 10 + 2 x 6 + 1 x 2,5 + 2 x 0,75

 • pre brzdové funkcie
 • prenos dát prostredníctvom WTB linky
 • funkčný 120 min. v prostredí požiaru

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu v PDF