HVAC systémy

Komplexné dodávky výkonných systémov klimatizácie, kúrenia a vetrania vhodné pre akékoľvek typy nových osobných vozňov, ako aj pre modernizácie starších vozňov. Riadenie teplotnej pohody je zabezpečované v súlade s normami UIC 553 a EN13129 overené skúškami v RTA Viedeň.

Zariadenia HVAC

V spolupráci s obchodným partnerom, spol. Techklima, s.r.o. realizujeme rokmi overené komplexné dodávky systémov HVAC. Pri realizácii všetkých projektov prebieha úzka spolupráca na projekčnej úrovni a výsledné riešenia sa vyznačujú dokonalou súhrou vzájomných technologických postupov.

Prevádzková spoľahlivosť
Rokmi overené riešenia preukazujú súhru silného výkonu agregátov/jednotiek s dokonalou reguláciou mikroklímy vo vozni
Silný výkon chladenia/vykurovania
Moderné technológie s dostatočnými rezervami pripravené na súčasné klimatické zmeny a veľké teplotné výkyvy počas celého roka
Riešenia na mieru
Každý projekt je výsledkom detailnej analýzy a premysleného návrhu profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami

Riadenie HVAC

Modulárny systém automatického riadenia klimatizácie, kúrenia a vetrania je vhodný pre akékoľvek typy nových osobných vozňov a zároveň poskytuje aj profesionálne riešenia pre projety modernizácií starších vozňov, pričom veľkou výhodou je možnosť použitia nášho systému s existujúcimi klimatizačnými jednotkami v prípade potreby jednoduchšej revitalizácie vozňa a zachovania pôvodných agregátov/jednotiek HVAC. Riešenia riadenia klimatizácie sú realizované vždy na mieru podľa potreby zákazníka.

Nová generácia systému inteligentného riadenia HVAC dokáže efektívne zabezpečiť teplotnú pohodu cestujúcich vyhodnocovaním požadovaných parametrov (Teplota, Úroveň CO2, Tlak, Vlhkosť,...).

Včasné identifikovanie problémov
Hneď po vzniku poruchy je informovaná servisná služba, ktorá dokáže diaľkovo z inštruovať obsluhu vlaku
Skrátenie prestojov vozidiel
Zabezpečenie náhradných dielov a rezervácia servisných kapacít ešte pred príchodom vozňa do priestorov servisu
Zníženie servisných nákladov
Presné diagnostikovanie a prediktívne určenie spôsobu odstránenia poruchy

Programovateľné regulátory PMR40xx

Programovateľné riadiace jednotky / regulátory
PMRxxx

Regulátor PMR je zariadenie určené pre riadenie klimatizácie osobných vozňov v súlade s podmienkami stanovenými v kódexe UIC553 . Jeho modulárnosť umožňuje výstavbu regulátora pre ľubovolné prevedenie osobného vozňa.

 • inteligentné riadenie klimatizácie
 • real-time vyhodnocovanie vlhkosti, tlaku a kvality vzduchu (CO2)
 • záznam historických dát
 • komfortná on-site diagnostika webovým rozhraním
 • vzdialená diagnostika webovým rozhraním pomocou 2G/3G/4G + GPS
 • komunikačné rozhrania: RS232, RS485, CAN, ETH, USB, I2C
 • Vyhovuje normám EN 50155, STN EN13129
 • Okrem zbernicového prepojenia s nadradeným informačným systémom je možné vozeň vybavený našim riadením zaradiť do autonómneho systému prediktívnej diagnostiky (DIAS), diagnostickému centru/ prevádzkovateľovi

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu PMR40xx v PDF

Analógové regulátory ERKxxx

Analógové regulátory
ERKxxx

Elektronický regulátor kúrenia ERK je určený na riadenie vysokonapäťových stykačov priamosálajúcich elektrických odporových telies kúrenia v osobných železničných vozňoch po prevádzkovej úprave regulácie kúrenia.

Po prevádzkovej úprave regulácie kúrenia vozňov umožňuje:

 • nahradiť zastarané a nedostupné prvky reléovej automatiky
 • nahradiť ťažkodostupné, drahé a krehké ortuťové kontaktné teplomery
 • zvýšiť spoľahlivosť a vandaluvzdornosť odolnosť regulačného systému
 • skvalitniť reguláciu a tým zlepšiť teplotnú pohodu cestujúcich

Periférie HVAC

Periférie HVAC

Podporné vstupno/výstupné zariadenia a akčné členy systému regulácie.

 • snímače teploty, vlhkosti, tlaku a kvality vzduchu (CO2)
 • servopohony
 • moderné združené panely ovládania pre cestujúcich/ vlakový personál s integrovaným navigačným LED osvetlením oddielu

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu ZPOS v PDF
Stiahnuť kompletnú špecifikáciu STKV v PDF