HVAC systémy

Komplexné dodávky výkonných systémov klimatizácie, kúrenia a vetrania vhodné pre akékoľvek typy nových osobných vozňov, ako aj pre modernizácie starších vozňov. Riadenie teplotnej pohody je zabezpečované v súlade s normami UIC 553 a EN13129 overené skúškami v RTA Viedeň.

Zariadenia HVAC

V spolupráci s naším partnerom, realizujeme rokmi overené komplexné dodávky systémov HVAC. Pri realizácii všetkých projektov prebieha úzka spolupráca na projekčnej úrovni a výsledné riešenia sa vyznačujú dokonalou súhrou vzájomných technologických postupov.

Prevádzková spoľahlivosť
Rokmi overené riešenia preukazujú súhru silného výkonu agregátov/jednotiek s dokonalou reguláciou mikroklímy vo vozni
Silný výkon chladenia/vykurovania
Moderné technológie s dostatočnými rezervami pripravené na súčasné klimatické zmeny a veľké teplotné výkyvy počas celého roka
Riešenia na mieru
Každý projekt je výsledkom detailnej analýzy a premysleného návrhu profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami

Strešná klimatizácia

Strešná klimatizácia

 • Moderné riešenie klimatizácie pre motorové jednotky (EMU, DMU) použitím kompaktných strešných chladiacich jednotiek USK7 pre kabínu strojvodcu a USK30 pre priestor cestujúcich.
 • Využitý princíp núteného prúdenia upraveného chladného vzduchu, ktorý je v klimatizačnej jednotke upravovaný a rozvádzaný v existujúcom stropnom kanále s využitím termodynamiky prúdenia padajúceho chladného vzduchu.
 • Klimatizačné zariadenie je dimenzované na 2x 32 kW chladiaceho výkonu na vozeň a chladiaci výkon je navrhnutý pre stredoeurópske klimatizačné pásmo.
 • Automatickú reguláciu klimatizácie a zabezpečenie teplotnej pohody a kvality vzduchu zabezpečuje regulátor PMR4009.
 • Chladiace klimatizačné zariadenie je nezávislé a neovplyvňuje pôvodný systém kúrenia a vetrania.
 • Normy: UIC553, EN14750, EN13129, EN50155, TSI

Riadenie HVAC

Modulárny systém automatického riadenia klimatizácie, kúrenia a vetrania je vhodný pre akékoľvek typy nových osobných vozňov a zároveň poskytuje aj profesionálne riešenia pre projety modernizácií starších vozňov, pričom veľkou výhodou je možnosť použitia nášho systému s existujúcimi klimatizačnými jednotkami v prípade potreby jednoduchšej revitalizácie vozňa a zachovania pôvodných agregátov/jednotiek HVAC. Riešenia riadenia klimatizácie sú realizované vždy na mieru podľa potreby zákazníka.

Nová generácia systému inteligentného riadenia HVAC dokáže efektívne zabezpečiť teplotnú pohodu cestujúcich vyhodnocovaním požadovaných parametrov (Teplota, Úroveň CO2, Tlak, Vlhkosť,...).

Včasné identifikovanie problémov
Hneď po vzniku poruchy je informovaná servisná služba, ktorá dokáže diaľkovo z inštruovať obsluhu vlaku
Skrátenie prestojov vozidiel
Zabezpečenie náhradných dielov a rezervácia servisných kapacít ešte pred príchodom vozňa do priestorov servisu
Zníženie servisných nákladov
Presné diagnostikovanie a prediktívne určenie spôsobu odstránenia poruchy

 

 

 

Programovateľné riadiace jednotky / regulátory PMRxxx

Regulátor PMR je zariadenie určené pre riadenie klimatizácie osobných vozňov v súlade s podmienkami stanovenými v kódexe UIC553 . Jeho modulárnosť umožňuje výstavbu regulátora pre ľubovolné prevedenie osobného vozňa.

 • inteligentné riadenie klimatizácie
 • real-time vyhodnocovanie vlhkosti, tlaku a kvality vzduchu (CO2)
 • záznam historických dát
 • komfortná on-site diagnostika webovým rozhraním
 • vzdialená diagnostika webovým rozhraním pomocou 2G/3G/4G + GPS
 • komunikačné rozhrania: RS232, RS485, CAN, ETH, USB, I2C
 • Vyhovuje normám EN 50155, STN EN13129
 • Okrem zbernicového prepojenia s nadradeným informačným systémom je možné vozeň vybavený našim riadením zaradiť do autonómneho systému prediktívnej diagnostiky (DIAS), diagnostickému centru/ prevádzkovateľovi

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu PMR40xx v PDF

Periférie HVAC

Periférie HVAC

Podporné vstupno/výstupné zariadenia a akčné členy systému regulácie.

 • snímače teploty, vlhkosti, tlaku a kvality vzduchu (CO2)
 • servopohony
 • moderné združené panely ovládania pre cestujúcich/ vlakový personál s integrovaným navigačným LED osvetlením oddielu

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu ZPOS v PDF
Stiahnuť kompletnú špecifikáciu STKV v PDF

Jednotka riadenia teploty JRT101

Jednotka JRT101 je určená na automatické riadenie teploty v oddiele pre cestujúcich železničného vozňa. Umožňuje nastavenie korekcie teploty. Komunikuje s regulátorom klimatizácie.

 • vyhodnocovanie hodnôt z 2 snímačov teploty
 • ovládanie výstupného relé pre riadenie servopohonu zmiešavacej klapky
 • komunikačné rozhranie RS485
 • nevyžaduje obsluhu
 • montáž prostredníctvom prepojovacej dosky
 • možnosť montáže do elektroinštalačnej krabice

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu JRT101 v PDF

Analógové regulátory ERKxxx

Analógové regulátory
ERKxxx

Elektronický regulátor kúrenia ERK je určený na riadenie vysokonapäťových stykačov priamosálajúcich elektrických odporových telies kúrenia v osobných železničných vozňoch po prevádzkovej úprave regulácie kúrenia.

Po prevádzkovej úprave regulácie kúrenia vozňov umožňuje:

 • nahradiť zastarané a nedostupné prvky reléovej automatiky
 • nahradiť ťažkodostupné, drahé a krehké ortuťové kontaktné teplomery
 • zvýšiť spoľahlivosť a vandaluvzdornosť odolnosť regulačného systému
 • skvalitniť reguláciu a tým zlepšiť teplotnú pohodu cestujúcich

Modul regulácie vetrania MRC01

Modul regulácie vetrania MRC01

Modul MRC01 je určený na reguláciu vetrania na základe koncentrácie CO2 v sledovanom priestore. Udržiava koncentráciu CO2 pod nastavenou hodnotou. Je použiteľný aj pre iné ako železničné aplikácie.

 • vyhodnocovanie hodnôt z 2 snímačov
 • ovládanie výstupného relé pre riadenie servopohonu nasávacej klapky
 • komunikačné rozhranie RS485
 • komunikačný protokol ModBus RTU
 • montáž na DIN lištu

Stiahnuť kompletnú špecifikáciu MRC01 v PDF