Zrealizované projekty

Rekonštrukcie a modernizácie starších vozidiel sú realizované formou komplexných projektov. Projekty riešia zmeny parametrov, rozšírenie funkcií, zvýšenie komfortu cestujúcich, alebo bezpečnosti prevádzky. Modernizácie sú realizované podľa zákazníckej špecifikácie, za účelom splnenia meniacich sa predpisov, ako aj uspokojenia nárokov cestujúcich, ktorí si vyžadujú štandard na vysokej úrovni tretieho tisícročia.

Ospravedlňte prosím neúplnosť nižšie uvedeného zoznamu, na postupnom dopĺňaní množstva v minulosti zrealizovaných projektov sa priebežne pracuje.

Zlepšenie kvality cestovania vlakom
Prevádzková spoľahlivosť a odolnosť v modernom dizajne
Vybavenie vozňov v zmysle nových noriem a predpisov
Použité skratky:  
HVAC Často vo svete využívaná skratka pre Klimatizáciu (Heating Ventilation and Air-Conditioning)
PNB Premostenie Núdzovej Brzdy
ISC Informačný Systém pre Cestujúcich
EPB Elektro-Pneumatická Brzda

Vozne

Typ vozňa - prepravca Realizátor Dodávky Začiatok realizácie (rok)
WLABmee - Wagonservice ŽOS Trnava, a.s. Riadenie HVAC 2019
Apeer, Bpeer - ZSSK Regonik, s.r.o. Úprava riadenia HVAC podľa CO2 2018
B84 - BŽD Bulharsko Rozhlas 2018
Bmeer(Bmz) - ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Riadenie HVAC, Núdzová komunikácia cestujúcich, PNB 2017
ABmz346 - ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC, Rozhlas 2017
Bmz232 - ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC, Rozhlas 2017
WLABmee - ZSSK Regonik, s.r.o. Riadenie kúrenia a vetrania 2017
Bcmz834- ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC, Rozhlas 2017
Bdmpz227 - ČD Pars Nova, a.s. Riadenie HVAC 2016
Bmz235 - ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC 2016
Bmz230 – ČD Pars Nova, a.s. Riadenie HVAC 2016
Bhmpz235 – ČD Pars Nova Riadenie HVAC 2016
Bmz229 – ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC 2016
Bdpee231 – ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC 2015
Bdmpee233 – ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Riadenie HVAC 2015
OV MAV CAF - MÁV MÁV Start Núdzová komunikácia cestujúcich 2015
Bdteer – ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Riadenie HVAC, PNB, ISC 2013
Amp – BŽD Bulharsko Riadenie HVAC, Rozhlas 2013
ABpee – ČD PESA Rozhlas 2013
Bdghmeer – ČD ŽOS Trnava, a.s. Riadenie HVAC, PNB, ISC 2012
Bdghmeer – ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Riadenie HVAC, PNB 2011
Aee, Bee, Aper, Bper – ČD ŠKODA Plzeň Riadenie HVAC, PNB 2010
WLABmee – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie HVAC, PNB 2009
Aeel, Beel – ČD MOVO Plzeň Riadenie HVAC 2003
ĽMJ840 – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie HVAC, ISC 2003
ARmeer – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie HVAC, Rozhlas, PNB 2003
Ameer, Bmeer – ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Riadenie HVAC, Rozhlas, PNB 2002
WLABmee – ŽSR ŽSR Rozhlas 2001
WLABmee – ČD MOVO Plzeň Rozhlas, Núdzová komunikácia pre cestujúcich 2000
Wlab – ZSSK ZSSK, a.s. Interkom 1997
Apeer – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie HVAC 1996
MOV 96 – 97 – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie HVAC, Rozhlas 1996

Lokomotívy

Typ Loko - prepravca Realizátor Dodávky Rok
LOKO 162, 163 - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie EPB a PNB, rušňový rozhlas, TB0 2017
LOKO 362 – ČD ČMŽO-E, s.r.o. UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy, TB0) 2017
LOKO 350, 361, 362 - ZSSK ZSSK, a.s. UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy) 2015
LOKO 757 – ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. Riadenie EPB a PNB, rušňový rozhlas 2011
LOKO 371, 372 – ČD České Dráhy, a.s. UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy) 2005
EJ671 PushPull - ZSSK Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
EJ961 PushPull - ČD Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
EJ951 PushPull - ZSSK Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
LOKO 381 pre PushPull 951 - ZSSK Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
LOKO 380 – ČD, ZSSK Škoda Transportation, a.s. riadenie EPB a PNB 2004

Ucelené jednotky

Typ Loko - prepravca Realizátor Dodávky Rok
845/945 - ARRIVA ČR Škoda Vagonka, a.s. Riadenie EPB, PNB 2018
DMJ III - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2018
MJ 813.913.2xx - KŽC ŽOS Zvolen, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2018
MJ 813.913.1xx - ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2017
29T, 30T – DPB ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. Núdzová komunikácia cestujúcich 2013
DMJ II – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2012
DMJ I – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2012
DMU – ČD PESA Rozhlas 2012
15T, 15TL - DP Praha, DP Riga ŠKODA TRANSPORTATION, A.S. Interkom 2010
MJ 813 – 913 – ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. ISC, Rozhlas 2008
OŽ – ZSSK ZSSK, a.s. Rozhlas 2004
TREŽ – ZSSK ZSSK, a.s. ISC 2004
ĽMJ 840 – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie HVAC, ISC 2003
MJ 810,811,812 – ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. ISC 2000
TEŽ – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC 1999