Zrealizované projekty

Rekonštrukcie a modernizácie starších vozidiel sú realizované formou komplexných projektov. Projekty riešia zmeny parametrov, rozšírenie funkcií, zvýšenie komfortu cestujúcich, alebo bezpečnosti prevádzky. Modernizácie sú realizované podľa zákazníckej špecifikácie, za účelom splnenia meniacich sa predpisov, ako aj uspokojenia nárokov cestujúcich, ktorí si vyžadujú štandard na vysokej úrovni tretieho tisícročia.

Ospravedlňte prosím neúplnosť nižšie uvedeného zoznamu, na postupnom dopĺňaní množstva v minulosti zrealizovaných projektov sa pracuje.

Zlepšenie kvality cestovania vlakom
Prevádzková spoľahlivosť a odolnosť v modernom dizajne
Vybavenie vozňov v zmysle nových noriem a predpisov

Vozne

Typ Realizátor Dodávky Rok
Bmeer ŽOS Trnava HVAC 2017
Abmz346 ČD HVAC
Rozhlas
2017
Bmz232 ČD HVAC
Rozhlas
2017
Wlab ZSSK HVAC
Rozhlas
2017
Bcmz834 ČD HVAC 2017
Bmz229 ČD HVAC 2016
Bdmpz227 Pars Nova, a.s. HVAC 2016
Bmz235 ČD HVAC 2016
Bhmpz235 Pars Nova, a.s. HVAC 2016
Bmz230 Pars Nova, a.s. HVAC 2016
Bdpee231 ČD HVAC 2015
Bdmpee233 ČD HVAC 2015

Lokomotívy

Typ Realizátor Dodávky Rok
HDV 162, 163 ŽOS Vrútky Riadenie EP Bŕzd a premostenia núdzovej brzdy
rušňový rozhlas
blokovanie dverí pri nulovej rýchlosti
2017

Ucelené jednotky

Typ Realizátor Dodávky Rok
MJ 813.913.1xx ŽOS Zvolen, a.s. Informačný systém
ozvučenie vozňa a núdzová komunikácia
2017
DMJ II ŽOS Vrútky, a.s. Informačný systém
ozvučenie vozňa a núdzová komunikácia
DMJ I ŽOS Vrútky, a.s. Informačný systém
ozvučenie vozňa a núdzová komunikácia