Zrealizované projekty

Rekonštrukcie a modernizácie starších vozidiel sú realizované formou komplexných projektov. Projekty riešia zmeny parametrov, rozšírenie funkcií, zvýšenie komfortu cestujúcich, alebo bezpečnosti prevádzky. Modernizácie sú realizované podľa zákazníckej špecifikácie, za účelom splnenia meniacich sa predpisov, ako aj uspokojenia nárokov cestujúcich, ktorí si vyžadujú štandard na vysokej úrovni tretieho tisícročia.

Ospravedlňte prosím neúplnosť nižšie uvedeného zoznamu, na postupnom dopĺňaní množstva v minulosti zrealizovaných projektov sa priebežne pracuje.

Zlepšenie kvality cestovania vlakom
Prevádzková spoľahlivosť a odolnosť v modernom dizajne
Vybavenie vozňov v zmysle nových noriem a predpisov
Použité skratky:  
HVAC Často vo svete využívaná skratka pre Klimatizáciu (Heating Ventilation and Air-Conditioning)
PNB Premostenie Núdzovej Brzdy
ISC Informačný Systém pre Cestujúcich
EPB Elektro-Pneumatická Brzda

Vozne

Typ vozňa - prepravca Realizátor Dodávky Začiatok realizácie (rok)
Bmpeer - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie SSOD LAT 2023
Bdmpee233 - ČD České dráhy, a.s. Riadenie dverí 2023
Bdmpee231 - ČD České dráhy, a.s. Riadenie dverí 2023
ABpee347 - ČD České dráhy, a.s. Riadenie dverí 2022
ARmpee832 - ČD České dráhy, a.s. Riadenie dverí 2022
ARmpee829 - ČD České dráhy, a.s. Riadenie dverí 2022
WRmz817 - ČD České dráhy, a.s. Regulácia HVAC 2022
Bmz232 - ČD DPOV, a.s. Regulácia HVAC 2022
Bmz232 - ČD DPOV, a.s. PAS 2021
Ampz, Bmpz - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie SSOD LAT 2021
Bdmtee - ČD TRATEC -CS, s.r.o. Komplet výmena UIC rozvodov 2021
Bdt - ZSSK ŽOS Trnava Regulácia HVAC 2021
Bdt - ZSSK ŽOS Trnava Výmena 18-vodičového UIC káblu na 35 vozňoch 2021
WLABmee - ZSSK ZSSK, a.s. PAS 2021
WLABmee - ČD DPOV, a.s. PAS, Oddielový INTERKOM 2021
BMZ232 - ČD DPOV, a.s. PAS 2021
Bdmtee - ČD TRATEC -CS, s.r.o. Regulácia HVAC 2021
BDŽ Vagonen Zavod PAS 2021
Bcmz834 - ČD DPOV, a.s. Regulácia HVAC, PAS 2020
Bvcmz - ZSSK, a.s. Wagonservice, s.r.o. PAS 2020
Amp, Bmp - BDŽ KOLOWAG BG Regulácia HVAC, Požiarna signalizácia, UIC káble 2020
BMZ232 - ČD DPOV, a.s. Regulácia HVAC, PAS 2020
WRmz - ZSSK, a.s TRATEC -CS, s.r.o. Regulácia HVAC 2020
Apeer - ZSSK, a.s. ZSSK, a.s. Zvýšenie výkonu HVAC na základe úrovne CO2 2019
BMZ232 - ČD DPOV, a.s. Regulácia HVAC, PAS 2019
WLABmee - Wagonservice ŽOS Trnava, a.s. Regulácia HVAC 2019
Apeer, Bpeer - ZSSK Regonik, s.r.o. Úprava riadenia HVAC podľa CO2 2018
B84 - BŽD Bulharsko Rozhlas 2018
Bmeer(Bmz) - ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Regulácia HVAC, Núdzová komunikácia cestujúcich, PNB 2017
ABmz346 - ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC, Rozhlas 2017
Bmz232 - ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC, Rozhlas 2017
WLABmee - ZSSK Regonik, s.r.o. Riadenie kúrenia a vetrania 2017
Bcmz834- ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC, Rozhlas 2017
Bdmpz227 - ČD Pars Nova, a.s. Regulácia HVAC 2016
Bmz235 - ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC 2016
Bmz230 – ČD Pars Nova, a.s. Regulácia HVAC 2016
Bhmpz235 – ČD Pars Nova Regulácia HVAC 2016
Bmz229 – ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC 2016
Bdpee231 – ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC 2015
Bdmpee233 – ČD DPOV a. s. – Člen skupiny ČD Regulácia HVAC 2015
OV MAV CAF - MÁV MÁV Start Núdzová komunikácia cestujúcich 2015
Bdteer – ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Regulácia HVAC, PNB, ISC 2013
Amp – BŽD Bulharsko Regulácia HVAC, Rozhlas 2013
ABpee – ČD PESA Rozhlas 2013
Bdghmeer – ČD ŽOS Trnava, a.s. Regulácia HVAC, PNB, ISC 2012
Bdghmeer – ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Regulácia HVAC, PNB 2011
Aee, Bee, Aper, Bper – ČD ŠKODA Plzeň Regulácia HVAC, PNB 2010
WLABmee – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia HVAC, PNB 2009
Aeel, Beel – ČD MOVO Plzeň Regulácia HVAC 2003
ĽMJ840 – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia HVAC, ISC 2003
ARmeer – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia HVAC, Rozhlas, PNB 2003
Ameer, Bmeer – ZSSK ŽOS Trnava, a.s. Regulácia HVAC, Rozhlas, PNB 2002
WLABmee – ŽSR ŽSR Rozhlas 2001
WLABmee – ČD MOVO Plzeň Rozhlas, Núdzová komunikácia pre cestujúcich 2000
Wlab – ZSSK ZSSK, a.s. Interkom 1997
Apeer – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia HVAC 1996
MOV 96 – 97 – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia HVAC, Rozhlas 1996

Lokomotívy

Typ Loko - prepravca Realizátor Dodávky Rok
TRAX MS3 - RJ Regiojet, a.s. Riadenie premostenia núdzovej brzdy 2023
LOKO 362 - ČD ČMŽO, s.r.o. Riadenie blokovania dverí s TB0 2023
LOKO 350, 361, 362, 757 - ZSSK ZSSK, a.s. Upgrade riadenia blokovania dverí s TB0 2023
LOKO 362 - ČD ČMŽO, s.r.o. Riadenie blokovania dverí s TB0 2022
LOKO 350, 361, 362, 757 - ZSSK ZSSK, a.s. Upgrade riadenia blokovania dverí s TB0 2022
LOKO 362 - ČD ČMŽO, s.r.o. Riadenie blokovania dverí s TB0 2020
LOKO 162, 163 - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Riadenie EPB a PNB, rušňový rozhlas, TB0 2017
LOKO 362 – ČD ČMŽO-E, s.r.o. UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy, TB0) 2017
LOKO 350, 361, 362 - ZSSK ZSSK, a.s. UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy) 2015
LOKO 757 – ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. Riadenie EPB a PNB, rušňový rozhlas 2011
LOKO 371, 372 – ČD České Dráhy, a.s. UIC paket (UIC Vedenie, rušňový rozhlas, Riadenie EP Brzdy) 2005
EJ671 PushPull - ZSSK Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
EJ961 PushPull - ČD Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
EJ951 PushPull - ZSSK Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
LOKO 381 pre PushPull 951 - ZSSK Škoda Vagonka, a.s. riadenie EPB a PNB
LOKO 380 – ČD, ZSSK Škoda Transportation, a.s. riadenie EPB a PNB 2004

Motorové jednotky

Typ Loko - prepravca Realizátor Dodávky Rok
VT628 - ARRIVA PL ARRIVA CZ Regulácia a komplet HVAC 2023
MJ845-945 - ARRIVA CZ ARRIVA CZ Riadenie premostenia núdzovej brzdy 2023
RS1 - ČD ŽOS Zvolen, a.s. Regulácia a komplet HVAC 2022
LOKO 743 - ČD CZ LOKO, a.s. Riadenie premostenia núdzovej brzdy 2022
Električky 29T3 a 30T3 - DP MB Škoda Transportation, a.s. INTERKOM 2022
Ampz143,146/Bmz241,245/WRmz815/WLABmee823 - ZSSK, a.s. ŽOS Vrútky, a.s. Upgrade riadenia dverí 2022
TEŽ - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia a komplet HVAC 2021
MJ845-945 - ARRIVA CZ ARRIVA CZ Regulácia HVAC 2021
MJ845-945 - ARRIVA CZ ARRIVA CZ Riadenie premostenia núdzovej brzdy 2020
MJ845-945 - ARRIVA CZ ARRIVA CZ Riadenie premostenia núdzovej brzdy 2019
845/945 - ARRIVA ČR Škoda Vagonka, a.s. Riadenie EPB, PNB 2018
DMJ III - ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2018
MJ 813.913.2xx - KŽC ŽOS Zvolen, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2018
MJ 813.913.1xx - ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2017
29T, 30T – DPB ŠKODA TRANSPORTATION, a.s. Núdzová komunikácia cestujúcich 2013
DMJ II – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2012
DMJ I – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC, Rozhlas, Núdzová komunikácia cestujúcich 2012
DMU – ČD PESA Rozhlas 2012
15T, 15TL - DP Praha, DP Riga ŠKODA TRANSPORTATION, A.S. Interkom 2010
MJ 813 – 913 – ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. ISC, Rozhlas 2008
OŽ – ZSSK ZSSK, a.s. Rozhlas 2004
TREŽ – ZSSK ZSSK, a.s. ISC 2004
ĽMJ 840 – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. Regulácia HVAC, ISC 2003
MJ 810,811,812 – ZSSK ŽOS Zvolen, a.s. ISC 2000
TEŽ – ZSSK ŽOS Vrútky, a.s. ISC 1999