Tradične sme sa zúčastnili 20. ročníka medzinárodného veľtrhu železničnej techniky a služieb Czech Raildays 2019 v Ostrave v dňoch 11.6.201913.6.2019.