Spoločnosť REGONIK je stabilným partnerom v oblasti vývoja a komplexných dodávok systémov automatizácie koľajových vozidiel.

Regonik spol. s r.o. je spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá sa od svojho vzniku špecializuje na oblasť vývoja špecializovanej elektroniky a systémov pre dráhové vozidlá. S viac ako 25 ročnou skúsenosťou poskytujeme komplexné riešenia: vývoj, projekciu, výrobu a montáž s dôrazom na súlad s technickými normami a štandardmi.

Ako stredne veľká spoločnosť dokážeme poskytnúť vysokú flexibilitu riešení, individuálny prístup k požiadavkám a vieme ponúknuť aj neštandardné riešenia pre uspokojenie potrieb zákazníka.

Zrealizovali sme množstvo úspešných projektov a naše produkty a riešenia sú súčasťou každodenného používania dopravných prostriedkov v mnohých krajinách.

Regonik spol. s r.o. plní ciele najvyššej kvality, je spoločnosť certifikovaná podľa ISO9001, disponuje oprávnením Dopravného úradu na vykonávynie činností na dráhach a drážnych vozidlách a osvedčeniami o spôsobilosti dodávateľa pre ZSSK a ČD.

Vývoj

Stabilný a skúsený tím vývojárov, konštruktérov a programátorov už desaťročia spolupracuje so zákazníkmi v oblasti koľajovej techniky. Vlastný vývoj s dlhodobými skúsenosťami umožňuje pružne reagovať na podnety a je zárukou spokojnosti zákazníka.

Projekcia

Odborná kvalifikácia a špecializácia našich projektantov je predpokladom splnenia požiadaviek zákazníka, legislatívy a trhu.

Výroba

Na výrobe sa podieľa tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Kvalitu výrobkov pri osadzovaní, oživovaní, kontrole, prácu s mechanikou ako aj servis zabezpečujú špecializovaní pracovníci.

Montáž

Šéfmontáž, školenia externých montážnych tímov a odborný dozor pri montáži ovplyvňujú kvalitu realizácií požiadaviek zákazníka.

Novinky

Referencie

Certifikáty

Certifikát EN ISO 9001:2008

Certifikát ŽSSK

Certifikát ČD

Osvedčenie ČD

Oprávnenie Dopravný úrad